יום א', כז’ באייר תשפ”א
    דף הבית  |  מחלקות האגף  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
מיזם עירוני רחב היקף של אגף החינוך הרצליה, לעידוד תחומי המדעים המדוייקים ומדעי הרוח, "מועדון החמש" בתיכונים ובחטיבות הביניים באמצעות מרכזי למידה עירוניים.

מחלקת מרכזי הלמידה ומועדון החמש מנהלת: אורלי וולף טלפון: 09-9705102 דוא"ל: orlyw@herzliya.muni.il התכנית תאפשר, בטווח הקצר, שיפור הישגיהם של התלמידים ויכולותיהם הלימודיות ותקל לקראת בחינות הבגרות. - בשלב זה אתרי הכיתות הם לשימוש מורי המועדון בלבד ובעתיד הקרוב יעלו גם תכנים לימודיים עבור התלמידים. "מועדון החמש" מתמטיקה ופיזיקה למידה ייחודית ל-5 יחידות לימוד. תלמידים: חטיבות ותיכונים מטרה: הגדלת מספר התלמידים המכוונים ללימודים מוגברים מתמטיקה ופיסיקה. הצלחה בבחינות הבגרות במתמטיקה ופיסיקה לכל התלמידים במועדון החמש. יעדים: בניית תכנית רצפים למעבר בין החטיבה לתיכון. "מועדון החמש" מדעי הרוח ואמנות למידה ייחודית ל-5 יחידות לימוד. תלמידים: חטיבות ותיכונים מטרה: הגדלת מספרי התלמידים הבוחרים תחומי דעת בתחומי מדעי הרוח. יעדים: חיזוק מגמות הרוח ואומנויות. מטרות על של התכנית 1. הגדלה ניכרת במספרי התלמידים הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה ומדעים (פיסיקה וכימיה 5 יח"ל) 2. צמצום הנשירה וההנשרה של אוכלוסייה זו מרמות ה 5 יח"ל. יעדים הגדלה במספרי התלמידים הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה ומדעים לכדי 30% ושיפור ממוצע ההישגים באופן משמעותי בתחומים הנ"ל. לשם כך יפתחו קורסי תגבור לתלמידי חמש יחידות בשכבות י' וי"א ובחטיבות הביניים, בהתאם. שלבים ליישום התכנית שלב א': יפתחו קורסי תגבור במתמטיקה 5 יח"ל ובחטיבת הביניים בהקבצות א'. שלב ב': יפתחו קורסים בפיסיקה וכימיה. שלב ג': תבנה פלטפורמה דו קוטבית תלמידים/מורים, מעברי מורים/תלמידים בין חטיבות הביניים והחטיבות העליונות להוראה ולמידה. התכנית תאפשר, בטווח הקצר, שיפור הישגיהם של התלמידים ויכולותיהם הלימודיות ותקל לקראת בחינות הבגרות. מתכונת הקורסים הקורסים יתנהלו לרוב במתכונת של עשרים מפגשים בני שלוש שעות, שיתפרסו על פני חצי שנה וילוו את התלמידים עד לבחינת הבגרות. אופי הקורסים כוללים חזרה ועיבוד של החומר באמצעות שיטות למידה אקטיביות ופתרון של תרגילים ממתכונות ומבחינות בגרות משנים קודמות. יודגשו סוגיות רגשיות שונות כמו: הגברת המוטיבציה וביטחון התלמידים ביכולתם להצליח, שבירת המחסום הפסיכולוגי ביחס לבחינות הבגרות ושיפור הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות. המורים שילוו את הקורסים יגדירו פרופיל אישי של כל תלמיד באמצעותה תבנה תכנית אישית לכל תלמיד. תלמידים המשתתפים בקורסים מי יחויב בקורס: תבחיני קבלה ממוצע ציונים פחות מ ציון 70 הנוכחות בשיעורים: חובה, כתנאי להמשך לימודים ב- 5 יח"ל וכחלק מתכנית הלימודים במקצוע. שקלול ציון סופי: לתמיד/ה יתווסף לציון בתעודה עד 10% בונוס. מרכזי הלמידה התכנית תופעל במספר מרכזים בתוך בתי הספר, ותנוהל ע"י מרכז הלמידה העירוני. מועדון החמש כיתות ט תשפ"א שם החטיבה יום ושעה שם המורה טופס למורה יד גיורא רביעי 14:00 - 15:30 ורד צרפתי יד גיורא בן גוריון שלישי 15:00 - 16:30 ורד צרפתי בן גוריון זאב ראשון 15:15 - 16:45 כנרת ללוש זאב רעות חמישי 12:50 - 14:20 כנרת ללוש רעות סמדר חמישי 14:30 - 16:00 שירלי גיטלמן סמדר שמואל הנגיד שישי 12:00 - 13:30 שירלי גיטלמן שמואל הנגיד

 
 
"מחדש?"
EACH הרצליה
נגישות במוס"ח
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
מדור סייעות
מרכזי למידה
בריאות ופרט
המחלקה להיסעים
חשבות/כספים
כנסים ותכניות חינוך
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום
מאגר מידע פנימי