יום ג', ו’ בתשרי תשע”ח
 
מרכז הלמידה העירוני - פעילויות תשע"ח
 
צור קשר עם אגף החינוך
 
אתיקה ומוגנות ברשת
 
אירועים בעיר
 
נגישות בפורטל
אתר תשלומי ההורים מרצון לשנת תשע"ח טרם נפתח לתשלום. בימים אלה מנהלות הגנים מרכזות מול אגף החינוך את נושא תשלומי הורים מרצון – חוגים, סל תרבות הזנה וכד'. אנא המתינו להודעה מהגננות לגבי פתיחת אתר התשלומים להורים.
הורים שחוייבו עבור ביטוח תאונות אישיות באמצעות כרטיס אשראי במעמד הרישום לגן - לא צריכים לשלם את הספח ו/או להציגו בפני הגננת.
כולל פרוט שינויים ועדכון אפיוני גנים באזורים השונים לשנת תשע"ח
מחדש? בתשע"ו
מרכז הורים
מוסדות החינוך
חינוך לגיל הרך  
חינוך יסודי  
חינוך על יסודי  
חינוך מיוחד  
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
המחלקה לבריאות
שבוע החינוך
למידה בחירום, או"ח
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך