יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
מרכז הלמידה העירוני מרחיב את תוכנית המורים הצעירים
 
 
צור קשר עם אגף החינוך
 
אתיקה ומוגנות ברשת
 
אירועים בעיר
 
נגישות בפורטל
 

מנהלת המדור: יונת קופל   דוא"לyonatk@herzliya.muni.il

טלפון: 050-6400530   09-9705149    פקס: 09-9544672    מייל פקס: 09-9597710

    גליה מרום: קבסית + רכזת מועדוניות החינוך והרווחה   טלפון: 09-9705148  דוא"ל:  galia2@herzlia.muni.il

    מירי יונאני ארנון: קבסית כוללת   טלפון: 09-9705241 דוא"ל:  miriy@herzliya.muni.il

    נועה נדב בר אבן: קבסית של המגזר הדתי ובתי הספר מחוץ לעיר  טלפון: 09-9705150  דוא"ל: noan@herziiya.muni.il

בהתאם לסעיף 11, לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, ידוע לפונים למדור כי לא חלה עליהם חובה חוקית למסור את המידע. מסירת המידע הינה לצורך טיפול בפנייה למדור

מחדש? בתשע"ו
מרכז הורים
מוסדות החינוך
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
שירות פסיכולוגי  
היחידה לקידום נוער  
מרכז מ.ט.ר.ה  
מדור ביקור סדיר ומניעת נשירה  
מחלקת מרכזי למידה  
המחלקה לבריאות
שבוע החינוך
למידה בחירום, או"ח
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך