יום ש', כ’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
מוסדות חינוך
חדש בעשייה חינוכית
רישום לגן ובי"ס
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
תגובות: -1   צפיות: -1
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 11
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
☎ ✉ אגף החינוך
☎ ✉ מחלקת החשבות
☎ ✉ מדור רישום גני ילדים
☎ ✉ מדור רישום לבתי הספר
☎ ✉ שרותי בריאות לתלמיד
☎ ✉ המחלקה לחינוך הגיל הרך
☎ ✉ המחלקה לחינוך יסודי
☎ ✉ המחלקה לחינוך על יסודי
☎ ✉ המחלקה לחינוך מיוחד
☎ ✉ השירות הפסיכולוגי
☎ ✉ המחלקה להיסעים
☎ ✉ היחידה לקידום נוער
☎ ✉ מדור ביקור סדיר ומניעת נשירה
☎ ✉ המחלקה לבריאות
☎ ✉ מרכז מ.ט.ר.ה
☎ ✉ מרכז המדעים
☎ ✉ אגף הרווחה
☎ ✉ בעלי תפקידים ושירותים בעיריית הרצליה
☎ ✉ רשימת גני ילדים
☎ ✉ רשימת בתי ספר יסודיים
☎ ✉ רשימת בתי ספר על יסודיים
☎ ✉ טופס פניות כללי להנהלת האתר
✉ פניות להנהלת פורטל החינוך
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: -1
צפיות: -1