יום ה', כה’ בתשרי תשע”ז

אגרת רישום לכיתה א - תשעז חלוקת איזורי הרישום תשע"ז: חלוקת הרחובות באיזורי הרישום האגרת כוללת את כל פרטי הרישום: ◄מועדי רישום והנחיות כלליות ◄בקשה לשינוי בשיבוץ ◄השארות נוספת בגן ◄רישום למסגרות מחוץ לעיר ◄ביהס" הייחודיים: גורדון ואילנות ◄רשימת בתי הספר ופרטי קשר ◄מפה איזורי הרישוםלנוחיותכם במאגר הטפסים:◄בקשת העברה לכיתה א' בבי"ס אחר ◄טופס בקשת העברה לכיתה ב'-ו' בבי"ס אחר ◄כתב הצהרה והתחייבות להורים החיים בנפרד ◄תצהיר בהעדר שובר ארנונה כנדרש חשוב : במעמד הרישום יש להציג תעודות זהות של שני ההורים (אם ואב) וספח תשלום ארנונה אחרון הרשום על שם האב או האם.לשאלות נוספות פנו למדור הרישום: 09-9705217 .

 
 
"מחדש?" בעשייה החינוכית
מוסדות החינוך
חינוך בגיל הרך  
חינוך יסודי  
חינוך על יסודי  
חינוך מיוחד  
תכניות בחינוך
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
שרותי בריאות
מידע להורים
גלריית תמונות
למידה בחירום, או"ח
שעת חרום/אגף החינוך
מרכז משאבים
תכנית התקשוב
הערכה ומדידה בחינוך
 
 


גננות - גיל הרך | חשב חינוך | מנהלים יסודי | ילדים ונוער בסיכון | מרכז מטרה | רישום על יסודי | סביבת רכזים | יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS