יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
תגובות: 0   צפיות: 13
החל הרישום לחטיבות ותיכונים לשנה"ל תש"פ
יערך בין התאריכים 24/3/2019 - 29/3/2019 . לחצו כאן לכל המידע
תגובות: 0   צפיות: 38
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 7
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
 
נגישות בפורטל
תגובות: 0   צפיות: 190
תגיות: מפת איזורי רישום, רישום, מפה

כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים יט' בטבת התשע"ג (1.1.2013) עד כח' בטבת התשע"ד (31.12.2013) חייבים, בהתאם לחוק לימוד חובה לרשום את ילדיהם בבי"ס יסודי עפ"י רצונם (ממלכתי/ממלכתי דתי) ולפי אזור המגורים.* כל ההנחיות נרשמו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסות לשני המינים. כל המידע על רישום לכיתה א' פוסטר מידע על הרישום לכיתה א לשנת הלימודים תש"פ כולל איזורי הרישום, מפת איזורי רישום, תאריכים, טפסים נדרשים ומידע כללי לגבי הרישוםאיגרת רישום לכיתה א תש"פ (כפי שנשלחה לבתים בדואר ישראל) כוללת את כל ההנחיות לרישום ורשימת בתי הספר היסודיים בעירהרישום ייערך בבתי הספר (בחדר המזכירות) בין התאריכים: יום שני, א' בשבט תשע"ט (7/1/2019) ועד יום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט (27/1/2019) בימים א’-ו’ בשעות 12:00-8:00 . בימי ב’ גם בשעות 17:30-16:00. רישום לתלמידי בית הספר הירוק (שם זמני) יתקיים במזכירות בי"ס לב-טוב. הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לבתי הספר הייחודיים (גורדון ואילנות) יירשמו תחילה לבית הספר השייך לאיזור מגוריהם. בעת ההרשמה יש להציג 1. תעודות הזהות + ספחים של של שני ההורים של התלמיד. 2. ספח תשלום ארנונה אחרון/ (בהיעדר ספח תשלום ארנונה, יש להציג תצהיר חתום ע"י עו"ד את הטופס "תצהיר בהיעדר ארנונה", ניתן להוריד ממאגר הטפסים בקשות העברה לכיתה א' בבי"ס אחר יש להגיש את הטופס המתאים במזכירויות בתיה"ס בזמן רישום הילד. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים תבחינים לוועדת העברות לקראת רישום תש"פ תוכלו למצוא במאגר הטפסים הערות בנושא הרישום לכיתה א' תלמידים שיבקשו להרשם לאחר תום מועד הרישום - הרשות המקומית לא תוכל להבטיח מקום בבית ספר קרוב למקום המגורים. כמו כן לא תוכל הרשות להתחייב לקלוט את כל התלמידים באזור הרישום, אלא על פי אפשרויות הקליטה בבתי הספר. רישום לבית ספר גורדון לאומנויות תנאי קבלה לבי"ס גורדון לאומנויות לתלמידי כיתות ב'-ו' מרחבי העיר: תלמידים הלומדים בבתי הספר ברחבי העיר הרצליה ומבקשים העברה לבי"ס גורדון לאומנויות יתקבלו על בסיס מקום פנוי על פי המודל העל-אזורי המאושר ע"י הוועדה. שלבי הבקשה: הורה התלמיד מתבקש להגיש בקשה במזכירות בי"ס גורדון לאמנויות עד לתאריך ה- 9/4/19. תתקיים הגרלה מבוקרת ברשות בנוכחות: מ"מ וסגנית רה"ע הממונה על החינוך, מנהל אגף החינוך, סגנית ומנהלת המחלקה לחינוך יסודי, מנהלת מדור רישום לחינוך יסודי ועל יסודי, היועץ המשפטי ונציג הורים. תשובות בדואר ישראל בדבר קבלה/אי קבלה לביה"ס, ישלחו במהלך חודש מאי. מידע כללי על רישום לתלמידי א'-ו' הורים שאינם תושבי הרצליה ומתעתדים לגור בה בשנה"ל תש"פ נדרשים להגיע למדור הרישום של אגף החינוך ולהציג את הטפסים הבאים 1. תעודות זהות + ספחים של שני ההורים. 2. חוזה חתום כחוק של הדירה, בה יגורו. 3. טופס ארנונה/תצהיר בהעדר ארנונה חתום כחוק. לחץ להורדה 4. טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך של הרשות אותה עזבו וציון סוג בי"ס וסוג כיתה (רגיל או חינוך מיוחד). את הטפסים ניתן למצוא במאגר הטפסים לתיאום עם מדור רישום טלפון: 09-9705217 זמני קבלת קהל: ימים א׳, ד׳, ה׳: 8:30 - 11:00 יום ב׳: 16:00 - 17:30 ביום ג' לא תתקיים קבלת קהל כתובת בנין העירייה (קומה 1, חדר 114 ברח' בן גוריון 22) הורים עצמאיים (רווקים/גרושים/פרודים/יחידניים) יש לצרף "כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו/הורה עצמאי". את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים בקשות העברה לכיתה א' ובקשות העברה לכיתות ב'-ו' בבי"ס אחר יש להגיש את הטופס המתאים במזכירויות בתיה"ס בזמן רישום הילד. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים (טופס נפרד לכיתה א' וטופס נפרד לכיתות ב'-ו') תבחינים לוועדת העברות לקראת רישום תש"פ תוכלו למצוא במאגר הטפסים ביטול רישום לבית הספר לחצו כאן להנחיות לביטול הרישום לבית הספר. בקשה לאישור לימודי חוץ לחצו כאן להנחיות ומידע נוסף מאגר הטפסים את כל הטפסים ניתן למצוא במאגר הטפסים מדור הרישום לשאלות נוספות ניתן לפנות לגב' אתי בן שימול מנהלת מדור רישום לחינוך יסודי ועל יסודי באגף החינוך etyb@herzliya.muni.il טל: 09-9705217 פרטי קשר מדור רישום לבתי הספר

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 327