יום א', יא’ בשבט תשפ”א
    דף הבית  |  מחלקות האגף  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
כל המידע על הרישום לכיתה א' (גילאי 6) וליסודי לתושבים/עולים חדשים

* כל ההנחיות נרשמו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסות לשני המינים. "שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום לגננת לגן,שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו – אנחנו כאן..." (אהוד מנור)הורים יקרים,ברכות לרגל כניסת בתכם/בנכם לכיתה א' לבית הספר היסודי. הורים שילדיהם נולדו בין התאריכים י' בטבת התשע"ה 1 בינואר 2015 ועד י"ט בטבת התשע"ו 31 בדצמבר 2015, חייבים, בהתאם לחוק לימוד חובה, לרשום את ילדיהם לבית הספר פוסטר מידע על הרישום לכיתה א (גילאי 6) תשפ"ב קישור למערכת GIS בדיקת מיקום בתי ספר ואזורי רישוםיש להקפיד להירשם במועד הרישום על מנת להבטיח לבתכם/בנכם מקום בביה"ס רישום שיתבצע לאחר המועד הרשמי - הרשות אינה מתחייבת לשבץ את ילדיכם לביה"ס השייך לאזור המגוריםבתי הספר בהרצליהרשימה של בתי ספר יסודיים בהרצליה - תשפבקישורים לאתרים של בתי הספר היסודיים בהרצליה הרישום לתשפ"ב לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב, יערך לראשונה הרישום לכתות א' באופן מקוון בין המועדים: א' בשבט התשפ"א 14.1.21 ועד כ"א בשבט התשפ"א 3.2.21 הרישום המקוון יתבצע 24 שעות ביממה כניסה לאתר הרישום לכיתה א הנחיות כלליות עם הזנת הנתונים תקבלו קוד אימות בהודעת sms למספר הטלפון שמוזן במערכת יש להזין את הקוד שקבלתם ולהתחיל בתהליך הרישום, עד לקבלת אישור רישום אישור זה מהווה מסמך רשמי לכך שבתכם/בנכם רשומים לביה"ס אליו קיבלו את השיבוץ הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לבתי הספר הייחודים (דמוקרטי, גורדון לאומנויות, אילנות) קודם יבצעו רישום לביה"ס אליו שובצו ויפעלו עפ"י הוראות לבקשה לרישום לבתי הספר הייחודיים - הנחיות המצורפות מטה בקשות העברה לכיתה א' יתבצעו באמצעות אתר אינטרנט ורק לאחר רישום היל למוסד החינוכי אליו קיבלו שיבוץ - הנחיות מצורפות יש להקפיד להירשם במועד הרישום על מנת להבטיח לבתכם/בנכם מקום בביה“ס. אם הרישום יעשה לאחר המועד הרשמי, הרשות אינה מתחייבת לשבץ את ילדיכם לביה“ס השייך לאזור המגורים. פניה למדור הרישום באגף החינוך תיעשה במקרים הבאים:במקרים בהם לא ניתן לבצע את הרישום המקוון במקרים בהם אין התאמה בין כתובת המגורים בפועל לזו הרשומה באתר הרישום האינטרנטיתושבים חדשים או עולים חדשים בעירהישארות שנה נוספת בגןהורים המעוניינים שילדיהם יישארו שנה נוספת בגן חובה ולא יעלו לכיתה א', יבצעו רישום לביה"ס ובמקביל יפנו לגננת ולפסיכולוגית הגן לקבלת הנחיות בנושא. בקשות העברהבקשה לשינוי בשיבוץ לכיתה א' בבי"ס אחר תתבצע באינטרנט. בקשה לשינוי בשיבוץ, תתאפשר רק לאחר רישום ילדכם לבית הספר השייך לאזור המגורים.את הבקשה ניתן למלא עד לתאריך 3/2/21 (יום אחרון לרישום).אגף החינוך ידון בבקשות העברה, בהתאם לתקנות ועפ"י מדיניות האגף. תשובות לבקשות העברה יינתנו במהלך חודש יוני 2021. כניסה לאתר בקשת העברה(לידיעה בקשות העברה לכיתות ב'-ו' לבי"ס אחר יש להעביר את טופס בקשת העברה ב'-ו' למזכירות בית הספר בו לומד התלמיד. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים ) הורים שאינם חיים יחדיו/הורים עצמאיים (הורים עצמאיים: רווקים/גרושים/פרודים/יחידניים)יש לצרף "כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו/הורה עצמאי". את הטופס/כתב ההצהרה יש להוריד ממאגר הטפסים רישום לבתי ספר ייחודיים דמוקרטי, גורדון ואילנותלחץ כאן למידע מפורט על רישום לבתי הספר הייחודיים בית הספר אילנות - הפניה נעשית באופן עצמאי מול בית הספרבית הספר הדמוקרטי - טופס מועמד להגרלה ממאגר הטפסים בית הספר גורדון לאומנויות - טופס מועמד להגרלה ממאגר הטפסים תושבים חדשים/עולים חדשים רישום לכיתות א'-ו' כדי לבצע את תהליך הרישום לכל הכיתות (א'-ו') לתושבים חדשים בעיר או עולים חדשים, יש להעביר את הטפסים הבאים למדור הרישום:לאחר קבלת הטפסים במדור הרישום תקבלו עדכונים והנחיות להמשך התהליך.למייל school1@herzliya.muni.il תעודות זהות + ספחים של שני ההוריםמסמך רשמי המצביע על הכתובת החדשה (חוזה רכישה/תשלום ארנונה/תצהיר בהעדר ארנונה) להורדת טופס תצהיר בהעדר ארנונה לחץ כאן להורדה טופס ביטול רישום (אישור גריעה) ממחלקת החינוך של הרשות אותה עזבו וציון סוג בי"ס וסוג כיתה (רגיל או חינוך מיוחד).*במקרה של עולים חדשים ניתן לצרף צילום דרכונים של שני ההורים (אם אין ת.ז) את כל הטפסים ניתן למצוא במאגר הטפסים שינוי כתובת מגורים בתוך הרצליהאין צורך למלא בקשת העברה!!!על מנת לקבל הפנייה לבית הספר בכתובת המגורים החדשה יש להעביר את הטפסים הבאים למדור הרישום:למייל school1@herzliya.muni.ilתעודות זהות: ספחים של שני ההורים מסמך רשמי המצביע על הכתובת החדשה (חוזה רכישה/תשלום ארנונה/תצהיר בהעדר ארנונה) ביטול רישוםבמקרה של מעבר מחוץ לעיר הרצליה, קיימת חובה למלא טופס בקשה לביטול רישום.לא ניתן יהיה לבצע רישום ברשות אחרת ללא ביצוע ביטול רישום בהרצליה. להנחיות ולטופס ביטול רישום - לחצו כאן לימודי חוץרישום למסגרת חינוך מחוץ לעירעפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משה"ח, לא יירשם תלמיד לבי"ס מחוץ לרשות המקומית שבה הוא גר, אלא אם כן קיבל "אישור לימודי חוץ" מהרשות המקומית.להנחיות ולטופס בקשה לאישור לימודי חוץ לחצו כאן מאגר הטפסים את כל הטפסים ניתן למצוא במאגר הטפסים נגישות טפסים והנחיות לבקשת הנגשה במוסדות חינוך בהרצליה תוכלו למצוא בפורטל החינוך/נגישות לאנשים עם מוגבלויותבמקרה ונדרשת הנגשה לתלמיד/הורה, יש לפנות במייל avih@herzliya.muni.il רגישות במקרה של רגישות מיוחדת, יש לפנות במייל למח' הבריאות העירונית alis@herzliya.muni.il פרטי מדור הרישום באגף החינוך מנהלת מדור הרישום לחינוך יסודי ועל יסודי, גב' אתי בן שימול school1@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705217תמיכה טכניתלתמיכה טכנית בתהליך הרישום ניתן להתקשר לטלפון: 09-9516361/2 שלוחה 3 (יהודית)

 
 
"מחדש?"
EACH הרצליה
נגישות במוס"ח
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
מרכזי למידה
כנסים ותכניות חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להיסעים
חשבות/כספים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום
מאגר מידע פנימי