יום ב', כג’ בכסלו תשע”ח
מרכז הלמידה העירוני מרחיב את תוכנית המורים הצעירים
 
 
צור קשר עם אגף החינוך
 
אתיקה ומוגנות ברשת
 
אירועים בעיר
 
נגישות בפורטל
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים כה' בטבת התשע"א (1.1.2011) עד ה' בטבת התשע"ב (31.12.2011) חייבים, בהתאם לחוק לימוד חובה לרשום את ילדיהם בבי"ס יסודי עפ"י רצונם (ממלכתי/ממלכתי דתי) ולפי אזור המגורים.
תגיות: מפתא איזורי רישום, רישום, מפה

הנחיות לביטול רישום לבית הספר היסודי רישום לבית ספר גורדון לאומנויותתנאי של קבלה לבי"ס גורדון לאמנויות- תלמידי ב'- ו' מרחבי העיר:​​תלמידים הלומדים בבתי ספר ברחבי העיר הרצליה ומבקשים העברה לבי"ס גורדון לאמנויות מחוייבים לעבור סדנאות התאמה בביה"ס בתחום האמנויות.שלבי הבקשה:1) בכל שנה ​על הורה התלמיד ​להגיש בקשה ​בבי"ס גורדון ​לאמנויות עד היום האחרון ללימודים, בטרם היציאה לחופשת הפסח עפ"י המפורסם בלוח החופשות של מוסדות החינוך. השנה התאריך ​הינו​ ה-31/3/17​.2) ביה"ס יודיע להורה על מועד קיום הסדנאות.3) תלמיד/ה שלא ימצא מתאים בסדנאות אלה, לא יוכל ללמוד בביה"ס גורדון​ לאמנויות​.רישום לכיתה א' פוסטר לרישום א - תשעח (כולל מפת איזורי רישום)הפוסטר כולל את חלוקת איזורי הרישום, תאריכים, טפסים נדרשים ומידע כללי לגבי הרישוםהרישום יתקיים בין התאריכים:יום ראשון, ב' בשבט התשע“ז (2017.01.29 (ועד יום שישי, כ“א בשבט התשע“ז (2017.02.17 (בימים א‘-ו‘ בשעות 00:8-00:12 .בימי ב‘ גם בשעות 00:16-30:17.בעת ההרשמה יש להציג תעודות הזהות + ספחים של שני הורי התלמיד וספח תשלום איגרת רישום ל-א תשעח (כפי שנשלחה לבתים בדואר ישראל) בעת ההרשמה יש להציג:◄תעודות הזהות + ספחים של שני הורי התלמיד (של שני ההורים)◄ספח תשלום ארנונה אחרון (רשום על שם האב או האם) הורים שאינם תושבי הרצליה ומתעתדים לגור בה לקראת שנה"ל תשע"ח נדרשים להגיע למדור רישום, קומה ב', חדר 7 ברח' בן גוריון 14 ולהציג את המסמכים הבאים:◄תעודות זהות + ספחים של שני ההורים.◄חוזה חתום כחוק של הדירה, בה יגורו.◄תצהיר בהעדר ארנונה.◄טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך של הרשות אותה עזבו וציון סוג בי"ס וסוג כיתה (רגיל או חינוך מיוחד).לתיאום עם מדור רישום: טל: 09 9705217הערות: הרשות המקומית לא תוכל להבטיח מקום בבית ספר קרוב למקום המגורים לתלמידים, שיבקשו להרשם לאחר תום מועד הרישום. כמו כן לא תוכל הרשות להתחייב לקלוט את כל התלמידים באזור הרישום, אלא על פי אפשרויות הקליטה בבתי הספר. העברות: בקשות העברה יש להגיש במזכירויות בתיה"ס, על גבי טופס "בקשת העברה", במקביל לרישום הילד.רשימת הטפסים הדרושים: בקשת העברה לכיתה א' בבי"ס אחר טופס בקשת העברה לכיתה ב'-ו' בבי"ס אחר כתב הצהרה והתחייבות להורים החיים בנפרד תצהיר בהעדר שובר ארנונה כנדרש להורדת הטפסים הדרושים ממאגר הטפסים תחת קטגוריית בתי הספר היסודיים לשאלות נוספות פנו למדור הרישום: etyb@herzliya.muni.il טל: 09-9705217

 
 
מחדש? בחינוך
מרכז הורים
מוסדות החינוך
חינוך לגיל הרך  
חינוך יסודי  
חינוך על יסודי  
חינוך מיוחד  
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
למידה בחירום, או"ח
דרושים בחינוך
גנים יוצרים
"רואים עתיד"