יום ו', ב’ באייר תשע”ז
 
 
 
 
פתיחה חגיגית בספטמבר 2018
 
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים כה' בטבת התשע"א (1.1.2011) עד ה' בטבת התשע"ב (31.12.2011) חייבים, בהתאם לחוק לימוד חובה לרשום את ילדיהם בבי"ס יסודי עפ"י רצונם (ממלכתי/ממלכתי דתי) ולפי אזור המגורים.

רישום לבית ספר גורדון לאומנויותתנאי של קבלה לבי"ס גורדון לאמנויות- תלמידי ב'- ו' מרחבי העיר:​​תלמידים הלומדים בבתי ספר ברחבי העיר הרצליה ומבקשים העברה לבי"ס גורדון לאמנויות מחוייבים לעבור סדנאות התאמה בביה"ס בתחום האמנויות.שלבי הבקשה:1) בכל שנה ​על הורה התלמיד ​להגיש בקשה ​בבי"ס גורדון ​לאמנויות עד היום האחרון ללימודים, בטרם היציאה לחופשת הפסח עפ"י המפורסם בלוח החופשות של מוסדות החינוך. השנה התאריך ​הינו​ ה-31/3/17​.2) ביה"ס יודיע להורה על מועד קיום הסדנאות.3) תלמיד/ה שלא ימצא מתאים בסדנאות אלה, לא יוכל ללמוד בביה"ס גורדון​ לאמנויות​.רישום לכיתה א' פוסטר לרישום א - תשעחהפוסטר כולל את חלוקת איזורי הרישום, תאריכים, טפסים נדרשים ומידע כללי לגבי הרישוםהרישום יתקיים בין התאריכים:יום ראשון, ב' בשבט התשע“ז (2017.01.29 (ועד יום שישי, כ“א בשבט התשע“ז (2017.02.17 (בימים א‘-ו‘ בשעות 00:8-00:12 .בימי ב‘ גם בשעות 00:16-30:17.בעת ההרשמה יש להציג תעודות הזהות + ספחים של שני הורי התלמיד וספח תשלום איגרת רישום ל-א תשעח (כפי שנשלחה לבתים בדואר ישראל) בעת ההרשמה יש להציג:◄תעודות הזהות + ספחים של שני הורי התלמיד (של שני ההורים)◄ספח תשלום ארנונה אחרון (רשום על שם האב או האם) הורים שאינם תושבי הרצליה ומתעתדים לגור בה לקראת שנה"ל תשע"ח נדרשים להגיע למדור רישום, קומה ב', חדר 7 ברח' בן גוריון 14 ולהציג את המסמכים הבאים:◄תעודות זהות + ספחים של שני ההורים.◄חוזה חתום כחוק של הדירה, בה יגורו.◄תצהיר בהעדר ארנונה.◄טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך של הרשות אותה עזבו וציון סוג בי"ס וסוג כיתה (רגיל או חינוך מיוחד).לתיאום עם מדור רישום: טל: 09 9705217הערות: הרשות המקומית לא תוכל להבטיח מקום בבית ספר קרוב למקום המגורים לתלמידים, שיבקשו להרשם לאחר תום מועד הרישום. כמו כן לא תוכל הרשות להתחייב לקלוט את כל התלמידים באזור הרישום, אלא על פי אפשרויות הקליטה בבתי הספר. העברות: בקשות העברה יש להגיש במזכירויות בתיה"ס, על גבי טופס "בקשת העברה", במקביל לרישום הילד.רשימת הטפסים הדרושים: בקשת העברה לכיתה א' בבי"ס אחר טופס בקשת העברה לכיתה ב'-ו' בבי"ס אחר כתב הצהרה והתחייבות להורים החיים בנפרד תצהיר בהעדר שובר ארנונה כנדרש להורדת הטפסים הדרושים ממאגר הטפסים לשאלות נוספות פנו למדור הרישום: etyb@herzliya.muni.il טל: 09-9705217

 
 
מידע להורים
"מה חדש?"
מוסדות החינוך
חינוך בגיל הרך  
חינוך יסודי  
חינוך על יסודי  
חינוך מיוחד  
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
שרותי בריאות
למידה בחירום, או"ח
שעת חרום/אגף החינוך
מרכז משאבים
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך
 
 


גננות - גיל הרך | חשב חינוך | מנהלים יסודי | ילדים ונוער בסיכון | מועדון החמש | רישום על יסודי | סביבת רכזים | יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS