יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
מוסדות חינוך
עשייה חינוכית
רישום לגן ובי"ס
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
תגובות: 0   צפיות: 217
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 9
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
קידום מו"ט בקרב תלמידי בי"ס יסודי, תוך שימוש בסביבה הלימודית והטכנולוגית המתקדמת של אשכול הפיס.

הפרויקט: קידום מו"ט בקרב תלמידי בי"ס יסודי, תוך שימוש בסביבה הלימודית והטכנולוגית המתקדמת של אשכול הפיס. העמקת הקשר ושיתוף הפעולה בין אשכול פיס לבין תלמידי העיר העצמת אשכול פיס כמוקד פעיל ויוזם בתחומי מדע, טכנולוגיה תוך מענה עירוני בתחומים אלו. בתוכנית: תכנית לימודים לשכבות ד', ה', ו'. לכל שכבת גיל שלושה ימי מוקד. תכנית מופעלת שנה שישית. התוכנית כוללת: בכל יום מוקד הרצאה ושלוש סדנאות מעשיות סה"כ בתוכנית: 27 פעילויות ו-9 הרצאות פתיחה. הנושאים העיקריים בתכנית: הבנת מהות הטכנולוגיה. קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה. מושגי יסוד. תהליכים במערכות טכנולוגיות. תהליך התיכון לבניית מוצר והשפעת המדע והטכנולוגיה על החברה והסביבה. הפרוייקט הטכנולוגי השנתי - תשע"ד בשנת הלימודים תשע"ד, אשכול פיס "זאב" - המרכז למדעים טכנולוגיה ואמנויות ממשיך את הפעלת הפרויקט הטכנולוגי השנתי לבתי הספר היסודיים, זאת לאור הצלחת הפרויקט והמשובים החיוביים של התלמידים והמורים שנטלו חלק בפעילות. במסגרת הפעילויות התלמידים לומדים ונחשפים לנושאים הבאים: > הבנת מהות הטכנולוגיה כתחום העוסק בפתרון בעיות, כמענה לצרכים אנושיים-חברתיים כדי לשפר את איכות החיים. > הבנת קשרי הגומלין בין מדע, טכנולוגיה וחברה. > הכרת שלבי תהליך התיכון תוך התנסות בפיתוח מוצר טכנולוגי. > הכרת אפיוניה של מערכת טכנולוגית: מבנה, מרכיבים ותהליכים ועוד. *אובייקט:1*

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 337