יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 7
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
 
נגישות בפורטל
תגובות: 0   צפיות: 186

משהחליטה הוועדה על זכאותו של תלמיד לשירותי החינוך המיוחד ועל השמתו של תלמיד במסגרת החינוך המיוחד היא תקבע את סוג המסגרת בה הוא ישובץ : גן לחינוך מיוחד, כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל, בי"ס לחינוך מיוחד. שיבוץ תלמיד במסגרת החינוך המיוחד על פי החלטת וועדת השמה / ערר הוא באחריות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר. כדי להביא לתיאום מלא בין רשות החינוך המקומית לבין הפיקוח על החינוך המיוחד בכל הקשור לשיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד ולהבטיח אכלוס הולם של התלמידים בכיתות, יפעל בכל רשות מקומית צוות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד. צוות השיבוץ: · מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו - יו"ר · מפקח/י החינוך המיוחד מנהל השירות הפסיכולוגי - החינוכי ברשות המקומית, או נציגו, יוזמן לישיבות הצוות כדי למסור מידע אודות המאפיינים והצרכים של התלמידים המועמדים לשיבוץ ולייעוץ לגבי המסגרת החינוכית ההולמת את צורכיהם. הפניית תלמיד למסגרת החינוך המיוחד ברשות מקומית אחרת כאשר יחליט צוות השיבוץ על הפניית תלמיד למסגרת החינוך המיוחד ברשות מקומית אחרת, יפנה יו"ר הצוות את הבקשה ליו"ר צוות השיבוץ ברשות החינוך המקומית המתבקשת לקלוט את התלמיד. לבקשה יש לצרף : 1. העתק טופס סיכום ההחלטה של וועדת ההשמה/ ערר. 2. חוות דעת הפסיכולוג החינוכי – לאחר אישור מההורים.

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 312