יום א', יא’ בשבט תשפ”א
    דף הבית  |  מחלקות האגף  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
הסבר והנחיות

משהחליטה הוועדה על זכאותו של תלמיד לשירותי החינוך המיוחד ועל השמתו של תלמיד במסגרת החינוך המיוחד היא תקבע את סוג המסגרת בה הוא ישובץ : גן לחינוך מיוחד, כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל, בי"ס לחינוך מיוחד. שיבוץ תלמיד במסגרת החינוך המיוחד על פי החלטת וועדת אפיון וזכאות/השגה הוא באחריות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר. כדי להביא לתיאום מלא בין רשות החינוך המקומית לבין הפיקוח על החינוך המיוחד בכל הקשור לשיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד ולהבטיח אכלוס הולם של התלמידים בכיתות, יפעל בכל רשות מקומית צוות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד. צוות השיבוץ: · מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו - יו"ר · מפקח/י החינוך המיוחד מנהל השירות הפסיכולוגי - החינוכי ברשות המקומית, או נציגו, יוזמן לישיבות הצוות כדי למסור מידע אודות המאפיינים והצרכים של התלמידים המועמדים לשיבוץ ולייעוץ לגבי המסגרת החינוכית ההולמת את צורכיהם. הפניית תלמיד למסגרת החינוך המיוחד ברשות מקומית אחרת כאשר יחליט צוות השיבוץ על הפניית תלמיד למסגרת החינוך המיוחד ברשות מקומית אחרת, יפנה יו"ר הצוות את הבקשה ליו"ר צוות השיבוץ ברשות החינוך המקומית המתבקשת לקלוט את התלמיד. לבקשה יש לצרף : 1. העתק טופס סיכום ההחלטה של ועדת אפיון וזכאות/השגה. 2. חוות דעת הפסיכולוג החינוכי – לאחר אישור מההורים.

 
 
"מחדש?"
EACH הרצליה
נגישות במוס"ח
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
מרכזי למידה
כנסים ותכניות חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להיסעים
חשבות/כספים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום
מאגר מידע פנימי