יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
מוסדות חינוך
עשייה חינוכית
רישום לגן ובי"ס
תגובות: -1   צפיות: -1
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
תגובות: 0   צפיות: 217
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: -1   צפיות: -1
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0

וועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת וועדת השילוב המוסדית. בעקבות התיקון לחוק החינוך המיוחד – פרק ד' סעיף 7, 2002 – שילוב והתכנסותן של וועדות השילוב המוסדיות לשם קביעת זכאות של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים להיכלל בתוכנית השילוב עומדת בפני ההורים זכות להגיש ערר על החלטת וועדת השילוב. הורה יכול להגיש ערר בכתב על החלטת וועדת השילוב המוסדית ליו"ר וועדת ההשמה ברשות המקומית תוך 21 יום מקבלת ההחלטה ולא יאוחר מב-5 ביולי בכל שנה. בוועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר לא ימצא חבר ועדה שהשתתף בוועדת השילוב בעניינו של התלמיד. בפני הוועדה יוצג פרוטוקול וועדת השילוב ויוזמן נציג מהמוסד החינוכי להשמיע עמדתו בלבד והוא לא יישאר בהמשך הדיון. התלמיד והוריו ישמיעו עמדתם (נוכחות התלמיד בדיוני הוועדה נתונה לשיקול דעתם של הוריו). החלטות וועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר: 1. לקבל את הערר. 2. להחזיר את העניין לוועדת השילוב המוסדית לדיון נוסף עם הוראות ובלעדיהן. 3. לדחות את הערר. החלטת וועדת ההשמה ביושבה כערר היא סופית. דיון מאוחד בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר הפנייה אל וועדת השמה ע"י מנהל מוסד חינוכי ( בי"ס/ גן) במקביל לערר ההורים על החלטת וועדת השילוב המוסדית תידון בוועדת ההשמה כוועדה מאוחדת (וועדת השמה וועדת ערר). בסמכות הוועדה המאוחדת לקבוע: · להחזיר לדיון בוועדת שילוב מוסדית עם או בלי הוראות. · לקבל את הערר. · להפנות את התלמיד למסגרת חינוך מיוחד. ההחלטה לזכאות או אי-זכאות לתמיכה מסל השילוב היא סופית. אם הוחלט לדחות את הערר- הוועדה תמשיך לדיון שני במתכונת של וועדת השמה. במקרה זה רשאי יהיה ההורה לערור במידה וההחלטה של ועדת ההשמה (דיון המשך) לזכאות לחינוך מיוחד, בפני וועדת ערר מחוזית. וועדת ערר (וועדת ערר מחוזית ). חוק החינוך המיוחד קובע כי ההורים רשאים לערער על החלטת וועדת ההשמה בפני וועדת ערר, וועדת ערר מחוזית. וועדת הערר מתקיימת בראשותו של מנהל מחוז במשרד החינוך. המועד להגשת הערר הוא תוך 21 יום מיום קבלת החלטת וועדת ההשמה. בסמכות וועדת הערר להחליט: · קבלת הערר ושינוי החלטת וועדת ההשמה. · החזרת העניין לדיון נוסף בוועדת השמה עם או בלי הוראות. · דחיית הערר (השארת החלטת וועדת השמה על כנה). *** חשוב להדגיש ולהבהיר כי וועדת הערר לא תדון בהחלטות שהתקבלו במעמד וועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על וועדת השילוב המוסדית. וועדת הערר היא סופית.

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 337