יום א', טז’ באדר תשפ”א
    דף הבית  |  מחלקות האגף  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
הדמוקרטי, גורדון לאומנויות, אילנות

לכל המידע על הרישום לכיתה א בית הספר הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ב אנו מתכננים את פתיחתו של בית הספר היסודי "דמוקרטי" על-אזורי בהרצליה. ביה"ס צפוי להיות ממוקם, כבית ספר צומח "מתארח", לשכבות א'-ב', בבית ספר במערב העיר (חט"ב סמדר). הרישום יתקיים לתלמידי הרצליה בלבד ! הגעה לביה"ס תהיה עצמאית באחריות ההורים (הרשות לא תעמיד הסעות לביה"ס, עפ"י תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט- 1959. אגף החינוך בשיתוף הלשכה המשפטית בעיריית הרצליה יבנו נוהל מסודר לקיום הגרלה, עפ"י התבחינים המקובלים לבתי"ס על-אזוריים. הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לביה"ס הדמוקרטי, ירשמו תחילה לביה"ס אליו הם יועדו על פי השיבוץ ולאחר מכן יגישו בקשה לרישום להגרלה. לטופס מועמד להגרלה לבית הספר הדמוקרטי לחץ כאן מועד אחרון להגשת בקשה לרישום להגרלה עד 3/3/2021. בית ספר גורדון לאמנויות בית ספר ייחודי על-אזורי לאמנויות מאפשר חינוך בתפיסה הוליסטית, הדוגל בקידום תהליכי למידה והוראה מסדר חשיבות גבוה. הילדים רוכשים ערכים ומיומנויות בתחומי האמנות ומתנסים בלמידה מגוונת ומעמיקה, לצד חשיפה ופיתוח של נקודות החוזק, המייצרים מסוגלות ללמידה מהנה ומשמעותית. כל תלמידי ביה"ס לומדים תכנית לימודים רגילה בנוסף לשעות מוגברות באמנויות. כבי"ס ייחודי לאמנויות, הלימודים כרוכים בתשלום נוסף. מפגש היכרות בזוםהורים המעוניינים לקבל פרטים על תכנית הלימודים, מוזמנים למפגש שיערך בזום בתאריך 18/1/2021, יום שני, בשעה 9:00. קישור יופיע באתר בית הספר לאתר בית ספר גורדון . הורים המתגוררים בשכונת נווה עמל ושייכים לאזור הרישום, ואינם מעוניינים בלימודים מתוגברים באמנויות, מוזמנים לפנות למדור הרישום לחינוך יסודי ועל יסודי באגף החינוך ולרשום את ילדיהם לאחד מבתי הספר הנמצאים ברדיוס של 3 ק"מ: שז"ר, יוחנני, ברנר. הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לביה"ס גורדון ואינם תושבי נווה עמל, יערכו רישום בביה"ס השייך לאזור הרישום שלהם ולאחר מכן יגישו בקשה לרישום להגרלה. לטופס מועמד להגרלה לבית ספר גורדון לאומנויות לחץ כאן מועד אחרון להגשת בקשה לרישום להגרלה עד 3/3/2021. בית ספר אילנות בבית הספר אילנות פועלת תכנית ייחודית בנושא "אדם וסביבה במרחב הגלובלי", הכוללת חינוך לקיימות בתחומי הדעת השונים, ומתמקדת בקשרי הגומלין שבין האדם והסביבה במרחב הגלובלי. נוסף על כך כוללת התכנית לימודי סביבה מוגברים וביניהם גינה אקולוגית, פינת חי, חינוך לאורח חיים בריא, חקר מדעי וסיורים לימודיים בסביבה הקרובה והרחקה. לביה"ס תו תקן בי"ס ירוק מתמיד של משרד החינוך והמשרד לאיכות הסביבה, לביה"ס סביבות למידה חדשניות ליישום למידה משמעותית, מהנה ומאתגרת. מפגש היכרות בזום הורים המעוניינים לקבל פרטים על תכנית הלימודים הייחודית מוזמנים למפגש היכרות שייערך בזום ביום שישי ה- 22.01.21. בשעה 08:15 בבוקר. קישור יופיע באתר בית הספר לאתר בית ספר אילנות. בכל שינוי שיחול לקראת מועד המפגש נעדכן באתר ביה"ס. לפרטים נוספים אפשר לפנות למזכירות ביה"ס 09-9502584

 
 
"מחדש?"
EACH הרצליה
נגישות במוס"ח
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
מרכזי למידה
כנסים ותכניות חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להיסעים
חשבות/כספים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום
מאגר מידע פנימי