יום א', טז’ באדר תשפ”א
    דף הבית  |  מחלקות האגף  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
מודל each - ד"ר יעקב נחום ראש אגף החינוך הרצליה, יוזם ומפתח המודל

החזון החינוכי - מודל EACHהמודל נשען על תפיסה הוליסטית, המחברת בין משאביה הפורמליים והבלתי-פורמליים של עיר, ומצרפת לתוכה מומחי תוכן מתוך הקהילה, האקדמיה ותעשיות המחקר; הוא מכוון להעצמה אישית, מֹוּבִ יליּות חברתית ולמידה שיתופית רב- גילית - ללא מגבלות של מקום וזמן.מאמר: אינטרדיספלינות בתהליכי הוראה - ד"ר יעקב נחום יישום המודל בתכנית החינוכית EACHeach הינה תכנית חינוכית ערכית פורצת דרך שמוביל אגף החינוך בעיר הרצליה, במטרה לקדם שוויון הזדמנויות בחינוך ולזמן לכל תלמידיו עצמאות, יזמות, מגוון וחופש בחירה. התכנית תאפשר לכל התלמידים אוטונומיה בבחירת מגוון תחומי למידהמורחבים, בכללם למידה אקדמית כחלק מבחינות הבגרות ואקרדיטציה ללימודי המשך.תכנית each מבוססת על אידאולוגיה המכוונת ללמידה לאורך החיים " Lifelong Learning " בסביבת מציאות משתנה, מורכבת ואי ודאית, המאפיינת את המאה ה 21 . התכנית מפגישה בין תלמידים, קהילה, אקדמיה ותעשיות ההייטק ומאפשרת למידה שיתופית רב-גילית במגוון ערוצי למידה וללא מגבלות של מקום וזמן.תכנית each מיושמת במרחבי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בעיר, בכל שכבות הגיל, החל מהגיל הרך, דרך בתי הספר היסודיים ועד לבתי הספר העל יסודיים.עשרת עקרונות החזון - מצגת *YouTube:UPOut6rpqu0*

 
 
"מחדש?"
EACH הרצליה
נגישות במוס"ח
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
מרכזי למידה
כנסים ותכניות חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להיסעים
חשבות/כספים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום
מאגר מידע פנימי