יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 7
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
 
נגישות בפורטל
תגובות: 0   צפיות: 181
קריטריונים וטופס לאישור חריגים במועד הקובע לצורך רישום

רקע כללי: בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט – 1949: "11 . לצורך חוק זה, רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים, אם יגיע לאותו גיל לפני יום 1' בינואר שבאותה שנת לימודים". אנו ממשיכים את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד תאריך 15.1. מצורפים 2 קבצים: (לחצו על הקישורים לפתיחה/הורדה) קריטריונים לאישור חריגים במועד הקובע לצורך רישום נספח ו + נספח ז חריגי גיל (מתוך מאגר הטפסים בפורטל)

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 306