יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 7
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
 
נגישות בפורטל
תגובות: 0   צפיות: 186

בקשות העברה לבית ספר יסודי אחר במקרים של שינוי מקום מגורים: אין צורך למלא בקשת העברה. יש לגשת למדור רישום, טל' 09-9705217 פרטי קשר מדור רישום לבתי הספרבצירוף תעודות זהות + ספחים של שני ההורים, חוזה חתום כחוק של הדירה בה יגורו, ספח תשלום ארנונה/תצהיר בהעדרארנונה, על מנת לקבל הפנייה לבית הספר בכתובת המגורים החדשה. טופס בקשת העברה לכיתה א בבית ספר אחר תש"פ טופס בקשת העברה לכיתה ב-ו בבית ספר אחר תש"פ תבחינים לועדת העברות לבתי ספר יסודיים תש"פ טפסים עבור בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים בקשה לאישור לימודי חוץ טופס בקשה לאישור לימודי חוץ תש"פ - בתי ספר יסודיים עבור תלמידי היסודי (חילוני ודתי): יש לפנות עם הטופס למדור הרישום באגף החינוך. בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון בועדת העברות על-יסודי טופס בקשה לאישור לימודי חוץ תש"פ - בתי ספר על יסודיים עבור תלמידי החטיבות והתיכונים: את הבקשה יש לשלוח באמצעות החטיבה/התיכון המזין. בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון בועדת העברות על-יסודי. טופס בקשה לביטול רישום תש"פ את הטופס יש להעביר למדור הרישום באגף החינוך עבור בתי ספר חילונים ודתיים כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו-הורה עצמאי - תש"פ תצהיר בהעדר ארנונה תש"פ בקשה להנגשה במוסד חינוכי מידע על וועדות העברה יעלה בקרוב חזרה למאגר הטפסים הכללי

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 312