יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
מוסדות חינוך
עשייה חינוכית
רישום לגן ובי"ס
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
תגובות: 0   צפיות: 217
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: -1   צפיות: -1
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0

בקשה להנגשה במוסד חינוך טופס בקשה להנגשה במוסד חינוך.pdf (pdf למילוי בכתב יד) טופס בקשה להנגשה במוסד חינוך.docx (word למילוי במחשב) נספח 1 – טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.docx (word למילוי במחשב) נספח 1 – טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.pdf (pdf למילוי בכתב יד) תרשים זרימה הנגשה פרטנית נספח 7.pdf הצהרת נגישות באתר (פורטל החינוך) הצהרת-נגישות באתרי אינטרנט אשכולות 022 (הטופס איננו נגיש)

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 337