יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
כולל קישורים ל 2 מועדי LIVE Chat בפייסבוק

◆ LIVE צ'אט אנו מקיימים שני מפגשים בפייסבוק:מפגש ראשון 2.1.2019 בשעות 14:00 - 17:00מפגש שני 9.1.2019 בשעות 16:00 - 19:00 ◆ איך נרשמים לגן באינטרנט ? הרישום נעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני והפורטל החינוכי 24 שעות ביממה, בין התאריכים 07.1.2019 – 27.01.2019 קישורים מתאימים למערכת הרישום יעלו באתרים בסמוך לתחילת הרישום. ◆ איך אני יודע/ת שהרישום שביצעתי נקלט במערכת ? בתום תהליך הרישום יתקבל אישור על הרישום: בדואר האלקטרוני (e-mail): תישלח ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" לדואר האלקטרוני אותו הזנת בעת הרישום בטלפון: תתקבל הודעת SMS למספר הפלאפון אותו הזנת בעת הרישום. ◆ אין ביכולתי לבצע את הרישום לגן בעצמי, האם מישהו אחר יכול לבצע את הרישום במקומי? כן, הרישום יכול להתבצע על ידי מישהו אחר! על הרושם לבצע את הרישום בבניין הערייה ולהציג בזמן הרישום את המסמכים הבאים: תעודות הזהות שלו (הרושם מיופה הכוח) תעודת זהות של הורי הילד טופס הרשאה (ייפוי כוח) חתום על ידי ההורים. הרישום יבוצע בבניין העירייה. ◆ האם בכל שנת לימודים יתבצע רישום מחדש לגן הילדים? כן, הרישום איננו אוטומטי משנה לשנה ובכל שנת לימודים חדשה יש לבצע רישום מחדש לגן הילדים.גם אם ילדך/ילדתך מבקר/ת השנה בגן וברצונך להשאירו/ה באותו הגן, יש לבצע בכל שנה רישום מחדש. ◆ ילדי לא ילמד בהרצליה בשנה הבאה, כיצד לבטל רישום? יש למלא ולשלוח בקשה לביטול רישום.לחץ כאן להורדת טופס בקשה לביטול רישום לגן ילדים. שם הילד צילום תעודות זהות + ספח בו מופיע הילד תאריך לידה (מלא) כתובת מגורי הילד בשנת הלימודים תש"פ חוזה שכירות/רכישה בכתובת החדשה למייל ganim@herzliya.muni.il או לפקס 09-9705252 לידי המחלקה לגיל הרך בציון הכתובת או מספר הפקס לשליחת הביטול. ◆ הכתובת באתר האינטרנט שונה מכתובת מגורי בפועל כיצד אוכל להירשם? כדי שתוכלו לבצע את הרישום עם בחירת גן באזור מגורכם, עליכם לעדכן את כתובתכם. יש לשלוח במייל את המסמכים הנדרשים (נא לקרוא בעיון את הנדרש בנהלי רישום ושיבוץ בפורטל החינוך), לאחר אישור במייל חוזר כי הכתובת עודכנה, יהיה ניתן להירשם באתר האינטרנט על פי הכתובת החדשה. יש לשלוח את המסמכים למייל ganim@herzliya.muni.il ◆ אנחנו תושבים חדשים בעיר, איך נוכל לבצע רישום ? ניתן לבצע רישום באמצעות האינטרנט גם כתושב חדש וזאת בתנאי שיישלחו מסמכים נדרשים (נא לקרוא בעיון את הנדרש בנהלי רישום ושיבוץ בפורטל החינוך) את המסמכים ניתן לשלוח למייל ganim@herzliya.muni.il לאחר אישור במייל חוזר, יהיה ניתן לבצע רישום אינטרנטי, זאת בכפוף לכל האישורים הנדרשים. כמו כן, ניתן להגיע לעמדות הרישום בין התאריכים 9.1.19 – 17.1.19 בבניין העירייה עם המסכמים הנדרשים ולבצע רישום. בעלי דרכונים להגיע לעמדות הרישום בלבד! ◆ האם ניתן לבקר בגן ילדים? על פי הנחיית משרד החינוך ולמען בטיחות הילדים, חל איסור להיכנס לגן הילדים במהלך שעות פעילותו לגורמים זרים. המחלקה לגיל הרך ומנהל/ת הגן אינם מורשים לאשר כניסה שלא במועד זה. ◆ אם נרשמתי ביום הראשון בו נפתח הרישום, האם יש לי קדימות בשיבוץ ילדי לגן אותו ביקשתי? לא ולא!!!! אין משמעות ליום בו בוצע הרישום לגן כל עוד בוצע בטווח התאריכים שנקבע. ◆ פספסתי את מועד הרישום, מה עלי לעשות? ניתן להירשם ברישום מאוחר החל מתאריך 17.2.19 באמצעות האינטרנט ובמחלקה לגיל הרך הנרשמים באיחור ישובצו על בסיס מקום פנוי. ◆ כיצד מתבצע הרישום ליול"א? (יום לימודים ארוך) במעמד הרישום האינטרנטי לגן הבוקר יש לסמן בעמודה המתאימה את בקשתכם להירשם ליול"א. סימון עמודה זו יבטיח את מקומכם ביול"א בגן הבוקר בו תשובצו במהלך חודש יוני. לאחר קבלת הודעת השיבוץ לגן הבוקר יהיה עליכם לשלם באתר המפעיל עובר היול"א בגנכם. ◆ האם ילד/ה שנולד/ה בחודש ינואר 2017 יכול להירשם לגן העירוני ? תלמידי שנתון 2017 אינם זכאים לרישום. משרד החינוך הוא הקובע את שנתון הרישום של ילדי ישראל במערכת החינוך. בתש"פ ילמדו הילדים שנולדו בין השנים 2014-2016. יחד עם זאת, משרד החינוך מאפשר הליך ועדות חריגי גיל לילדים שנולדו עד 15.01.17 בלבד! את הבקשה ניתן להגיש עד 30.6.2019 בצירוף צילום תעודות זהות כולל הספח של ההורים מסמכים רלוונטיים המעידים על הצורך בגן רשות. ואנו נעבירם לוועדת חריגים במשרד החינוך. תשובות ממשרד החינוך, ימסרו בשבוע האחרון של חודש אוגוסט. שיבוץ הילד בגן יהיה תמיד על בסיס מקום פנוי בגן. למען הסר הספק מובהר בזאת כי במקרים החריגים שיאושרו, ההורים אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא עבור ילדם בשיעור זהה לשיעור השתתפות של המשרד. (לא כולל צהרון) ◆ מתי אקבל שיבוץ לגן הילדים? במהלך חודש יוני 2019 יפורסמו הודעות השיבוץ באתר העירוני ובפורטל החינוכי, במקביל ישלחו בדואר הודעות השיבוץ. ◆ כיצד אוכל להגיש בקשת העברה על שיבוץ בני? באתר העירוני ובפורטל החינוכי, במעמד הצפייה בשיבוץ ילדכם לגן, ניתן יהיה להגיש בקשת העברה מגן לגן ולמלא אחר ההוראות שיפורטו באתר. מועד הגשת הבקשה – לא יאוחר משבוע ממועד פרסום הודעת השיבוץ. בקשת העברה שתוגש לאחר המועד שיפורסם לא תידון. תשובות לבקשות ההעברה, יימסרו עד סוף חודש יולי. ◆ לילדי צרכים רפואיים מיוחדים (אלרגיה מסכנת חיים, סוכרת ועוד..) האם יוכל לקבל סייעת רפואית בגן? לשם בירור זכאות סייעת רפואית יש לפנות ליחידת הבריאות בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים (מהחצי שנה אחרונה) מרופא ממוחה הבקשה תועבר להחלטה של ועדה רפואית במשרד החינוך ◆ האם צריך לשלם שכר לימוד לגן בוקר ? משנת הלימודים תשע"ג חל חוק חינוך חינם על גילאי 3,4,5. משמע אין שכר לימוד. הורה ישלם עבור ביטוח תאונות אישיות, את הסכום לתשלום קובעת בכל שנה ועדת החינוך של הכנסת בשיתוף ועד ההורים הארצי. במהלך חודש מרף יישלח מייל לכל ההורים שנרשמו, בנוגע לתשלומי רשות וחובה ובנוסף יישלח קישור ללינק לתשלום. התשלום הינו שנתי, התשלומים יעשו רק באמצעות כרטיס אשראי. חזרה לכל המידע על הרישום והשיבוץ לגני הילדים

 
 
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
נגישות
תכניות ומרכזי חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להסעים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום, או"ח
מינהלה ומזכירות
טפסים ותבניות לשימוש עובדי אגף החינוך

תגובות: 1
צפיות: 387
מניעת הטרדה מינית
תקנון על פי החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

תגובות: 0
צפיות: 0