יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
מוסדות חינוך
חדש בעשייה חינוכית
רישום ושיבוץ לגן ובי"ס
תגובות: 0   צפיות: 13
תוצאות שיבוץ בגני הילדים לשנה"ל תש"פ והנחיות לבקשות העברה
תגובות: -1   צפיות: -1
מרכז המדעים - נפתחה ההרשמה לתש"פ לחוגי המצטיינים והמחוננים לגיל הרך. לחצו לכל המידע
תגובות: 0   צפיות: 0
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
תגובות: 0   צפיות: 229
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 11
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0

מועדון החמש - הרצליה מחלקת מרכזי הלמידה ומועדון החמשמנהלת: אורלי וולףטלפון: 09-9705102דוא"ל: orlyw@herzliya.muni.il מיזם עירוני רחב היקף של אגף החינוך הרצליה, לעידוד תחומי המדעים המדוייקים ומדעי הרוח, "מועדון החמש" בתיכונים ובחטיבות הביניים באמצעות מרכזי למידה עירוניים. התכנית תאפשר, בטווח הקצר, שיפור הישגיהם של התלמידים ויכולותיהם הלימודיות ותקל לקראת בחינות הבגרות. - בשלב זה אתרי הכיתות הם לשימוש מורי המועדון בלבד ובעתיד הקרוב יעלו גם תכנים לימודיים עבור התלמידים. מטרות על של התכנית1. הגדלה ניכרת במספרי התלמידים הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה ומדעים (פיסיקה וכימיה 5 יח"ל) 2. צמצום הנשירה וההנשרה של אוכלוסייה זו מרמות ה 5 יח"ל. יעדים הגדלה במספרי התלמידים הלומדים 5 יח"ל מתמטיקה ומדעים לכדי 30% ושיפור ממוצע ההישגים באופן משמעותי בתחומים הנ"ל. לשם כך יפתחו קורסי תגבור לתלמידי חמש יחידות בשכבות י' וי"א ובחטיבות הביניים, בהתאם. שלבים ליישום התכנית שלב א': יפתחו קורסי תגבור במתמטיקה 5 יח"ל ובחטיבת הביניים בהקבצות א'.שלב ב': יפתחו קורסים בפיסיקה וכימיה.שלב ג': תבנה פלטפורמה דו קוטבית תלמידים/מורים, מעברי מורים/תלמידים בין חטיבות הביניים והחטיבות העליונות להוראה ולמידה. התכנית תאפשר, בטווח הקצר, שיפור הישגיהם של התלמידים ויכולותיהם הלימודיות ותקל לקראת בחינות הבגרות. מתכונת הקורסים הקורסים יתנהלו לרוב במתכונת של עשרים מפגשים בני שלוש שעות, שיתפרסו על פני חצי שנה וילוו את התלמידים עד לבחינת הבגרות. אופי הקורסים כוללים חזרה ועיבוד של החומר באמצעות שיטות למידה אקטיביות ופתרון של תרגילים ממתכונות ומבחינות בגרות משנים קודמות. יודגשו סוגיות רגשיות שונות כמו: הגברת המוטיבציה וביטחון התלמידים ביכולתם להצליח, שבירת המחסום הפסיכולוגי ביחס לבחינות הבגרות ושיפור הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות. המורים שילוו את הקורסים יגדירו פרופיל אישי של כל תלמיד באמצעותה תבנה תכנית אישית לכל תלמיד. תלמידים המשתתפים בקורסים מי יחויב בקורס: תבחיני קבלה ממוצע ציונים פחות מ ציון 70הנוכחות בשיעורים: חובה, כתנאי להמשך לימודים ב- 5 יח"ל וכחלק מתכנית הלימודים במקצוע. שקלול ציון סופי: לתמיד/ה יתווסף לציון בתעודה עד 10% בונוס. מרכזי הלמידה התכנית תופעל במספר מרכזים בתוך בתי הספר, ותנוהל ע"י מרכז הלמידה העירוני. מועדון החמש כיתות מתמטיקה פיזיקה תשע"טמקצועבי"סכיתהמורהיום השיעורשעת השיעורטופס נוכחות למורהמתמטיקהרעותחדביר דוידיב13:40-15:10טופסמתמטיקהבן גוריוןחדניה13:50-15:20טופסמתמטיקהסמדרחשירלי גיטלמןה13:00-14:30טופסמתמטיקהיד גיוראחשירלי גיטלמןה14:45-16:10טופסמתמטיקהזאבחורד צרפתיד14:30-16:00טופסמתמטיקההנגידחמוטי מורב14:30-16:00טופספיזיקהעירוניחסיניה א16:00-17:30טופס

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 372