יום א', טז’ באדר תשפ”א
    דף הבית  |  מחלקות האגף  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
מידע כללי

מנהלת המחלקהגב' אורנה בירון ornab@herzliya.muni.il המחלקה לחינוך מיוחד נותנת מענה אישי וייחודי לאוכלוסייה מגיל 3 ועד גיל 21. המחלקה פועלת באופן מערכתי ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים ועם המשפחות למתן מענה מיטבי לכל תלמיד ותלמידה בעלי הצרכים המיוחדים, בהיבט הלימודי הרגשי, החברתי, ההתנהגותי וכישורי חיים. המחלקה מיישמת את חוק החינוך המיוחד ובהתאם לתיקון חוק 11 של החינוך המיוחד.ועדות איפיון וזכאות קובעות בשיתוף ההורים את הזכאות לשירותי חינוך מיוחד במסגרות החינוך הרגילות או המיוחדות וזאת בהתאם לצרכיו של כל תלמיד או תלמידה. המחלקה מיישמת את החלטות הוועדות הסטטוטוריות – שיבוץ ברשות ומחוץ לרשות ועורכת מעקבים במהלך כל השנה אחר תפקודם. חזון המחלקה לקדם את התלמידים ולהחזירם בהתאם ליכולתם ותפקודם למסגרת החינוכית הרגילה. יעדים פיתוח והרחבת המענה העירוני לכל התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בכל שכבות הגיל ובכל הלקויות (ל"ל, רגשי, רגשי התנהגותי ועל הספקטרום האוטיסטי)הבניית ויישום תכנית השילוב בכל מסגרות החינוך עד לשילוב מלא.הרחבת שיתופי הפעולה עם כל הגורמים בקהילה ומחוצה לה במטרה להמשיך לקדם ולפתח את אוכלוסיית ילדי החינוך המיוחד.התאמת מבני בתי הספר המיוחדים לצרכים החדשים המשתנים. חדש !!! בגני הילדים:בשנת הלימודים תשפ"א נפתחו עוד 2 גני חינוך מיוחד בנוסף למכלול גני החינוך המיוחד הצמודים לגני הילדים הרגילים על מנת לאפשר לילדי החינוך המיוחד להתנסות בשילוב מיטבי בגנים הרגילים הצמודים עד לשילובם המלא בהתאם לתפקודם, ובכך ליישם את הרציונל של זכותו המלאה של כל אחד ללמוד בקהילה שלו.בחינוך היסודי:נפתחו 2 כיתות א' תקשורתיות בבתי ספר יסודיים רגילים. בחינוך העל יסודי:נפתחה כיתה י' תקשורתית בתיכון רגיל.. בשנה"ל תשפ"ב תיפתחנה מסגרות נוספות בהתאם לצרכים שייעלו ויקבעו בוועדות הסטטוטוריות- ועדות זכאות ואיפיון.. מסגרות לימוד בחינוך המיוחד בשנת הלימודים תשפ"א 21 גנים מיוחדים12 גנים לילדים מעוכבי התפתחות ושפה9 גנים תקשורתיים ( הרשות חברה לעמותה לילדים בסיכון על מנת לתגבר את מספר שעות הטיפולים כולל ההדרכות של ההורים והצוותים, השילובים ועוד מעבר לשעות שמשרד החינוך נותן לילדים). 37 כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים בחינוך היסודי והעל-יסודי: כיתות לילדים ליקויי למידה, כיתות לילדים עם קשיים רגשיים, כיתות תקשורתיות (ילדי A.S.D). 2 בתי ספר מיוחדים בית ספר אופק 11 כיתות לילדים על הרצף האוטיסטי - מכיתה ז' ועד גיל 21. בית ספר נתיב 9 כיתות לילדים בעלי אינטליגנציה תקינה עם בעיות רגשיות-התנהגותיות קשות מכיתה א' עד כיתה ח'. תכניות לימודיםכל תכניות הלימודים בכל מסגרות החינוך המיוחד(גנים, בתי ספר וכיתות מיוחדות בבתי הספר הרגילים) הן בהלימה לתכני הלימוד של החינוך הרגיל. התוכניות הן בהתאמות אישיות תוך מעקב ושיתוף כל הגורמים והמטפלים כולל ההורים. טיפולים פרא רפואיים התלמידים מקבלים טיפולים פרא-רפואיים בהתאם לצרכיהם: קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק, תרפיות באמצעות מוסיקה, תנועה, יצירה, טיפולים רגשיים פרטניים או קבוצתיים, תכניות לעיצוב התנהגות ואף קבוצות הורים/הדרכות.

 
 
"מחדש?"
EACH הרצליה
נגישות במוס"ח
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
מרכזי למידה
כנסים ותכניות חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להיסעים
חשבות/כספים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום
מאגר מידע פנימי