יום א', ז’ באייר תשע”ח
מוסדות חינוך
חלון לעשייה חינוכית-כנסים יוזמות ותכניות
רישום ושיבוץ
תגובות: 0   צפיות: 5
הסתיים הרישום לגני הילדים
הודעה בנושא צפייה בשיבוצים והגשת ערר תתפרסם בהקדם
תגובות: 0   צפיות: 1
 
 
 
 
 
ערכת החינוך הבלתי פורמלי בעיר מפעילה מסגרות אחה"צ ומשתלבת בשעות הבוקר בבתי הספר בתחום החינוך החברתי ומועצות התלמידים.מסגרות הפנאי והעשרה וכן המסגרות החינוכיות הערכיות מופעלות בשיטות הדרכה אלטרנטיביות ומותאמות לאוכלוסיות שונות ולקשת רחבה של גילאים.

לכל המידע על אגף תרבות, נוער וספורט, באתר העירייה >> בן גוריון 14, הרצליה שםתפקידטלפוןפקסדואר אלקטרונימנהל המחלקה מנהל המח' לתרבות, לנוער ולספורט 09-9705103 09-9588510 מיקי גורנשטיין מנהל מחלקת הספורט 09-9705117 09-9705250 Mickeyg@herzliya.muni.il שרה לב מנהלת מח' תרבות 09-9705139 Sara@herzliya.muni.il מזל מהרבני מנהלת מח' אירועים 09-9705140 Mazal@herzliya.muni.il דסי שחר מנהלת מח' מחול 09-9705138 Dassy@herzliya.muni.il אהרון גורל מנהל מח' צעירים 09-9705212 AharonG@herzliya.muni.il שירי רפופורט מנהלת מח' נוער וקהילה 09-9705209 ShiriF@herzliya.muni.il

 
 
 
טפסים לדיווח לבעלי תפקידים באגף החינוך, שעות אפקטיביות, סייעות