יום א', טז’ באדר תשפ”א
    דף הבית  |  מחלקות האגף  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 
הנחיות מפורטות לביטול רישום ליסודי ועל יסודי

בכדי לבטל את רישום ילדך לבית הספר, יש לשלוח בקשה מסודרת לאתי בן שימול מנהלת מדור הרישום לחינוך יסודי ועל יסודי באגף החינוךבמייל: school1@herzliya.muni.ilאו בפקס: 09-9529148 בבקשה חובה לציין את הפרטים הבאים:1. שם הילד/ה2. ת.ז. של הילד/ה3. בית הספר בו לומד/ת הילד/ה4. הכיתה בה לומד/ת הילד/ה לבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:1. צילום תז של שני ההורים:התעודה הקשיחה + הספח 2. מסמך המצביע על מגורים עתידים (חוזה, אסמכתא לכתובת עתידית) לחץ כאן להורדת טופס בקשה לביטול רישום לבית הספר ממאגר הטפסים

 
 
"מחדש?"
EACH הרצליה
נגישות במוס"ח
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
מרכזי למידה
כנסים ותכניות חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להיסעים
חשבות/כספים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום
מאגר מידע פנימי