יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 7
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
 
נגישות בפורטל
תגובות: 0   צפיות: 181
לחצו לצפייה בהנחיות מפורטות לביטול רישום ליסודי ועל יסודי

בכדי לבטל את רישום ילדך לבית הספר, יש לשלוח בקשה מסודרת לאתי בן שימול מנהלת מדור הרישום לחינוך יסודי ועל יסודי באגף החינוךבמייל: etyb@herzliya.muni.il או בפקס: 09-9529148 בבקשה חובה לציין את הפרטים הבאים:1. שם הילד/ה2. ת.ז. של הילד/ה3. בית הספר בו לומד/ת הילד/ה4. הכיתה בה לומד/ת הילד/ה לבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:1. צילום תז של שני ההורים:התעודה הקשיחה + הספח 2. מסמך המצביע על מגורים עתידים (חוזה, אסמכתא לכתובת עתידית) לחץ כאן להורדת טופס בקשה לביטול רישום לבית הספר ממאגר הטפסים

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: -1
צפיות: -1