יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
תגובות: 0   צפיות: 13
החל הרישום לחטיבות ותיכונים לשנה"ל תש"פ
יערך בין התאריכים 24/3/2019 - 29/3/2019 . לחצו כאן לכל המידע
תגובות: 0   צפיות: 38
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 7
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
 
נגישות בפורטל
תגובות: 0   צפיות: 190
הנחיות לביטול רישום לגן

בכדי לבטל רישום לגן עירוני, יש לשלוח בקשה לביטול רישום לגן ילדים באמצעות טופס מתאים. את הטופס המלא יש לשחו לדוא"ל ganim@herzliya.muni.il או לפקס מס: 09-9705252 לידי המחלקה לגיל הרך חובה לציין את הכתובת או מספר הפקס אליו נוכל לשלוח את האישור לביטול. להורדת טופס ביטול רישום לגני הילדים אנא הקפידו למלא בטופס פרטים מדוייקים: שם הילדתאריך לידה (מלא) כתובת מגורי הילד בשנת הלימודים תש"פיש לצרף צילום של המסמכים הבאים:צילום תעודות זהות + ספח בו מופיע הילדחוזה שכירות/רכישה בכתובת החדשה

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: -1
צפיות: -1