יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  
תגובות: 0   צפיות: 0
 

בכדי לבטל רישום לגן עירוני, יש לשלוח בקשה לביטול רישום לגן ילדים באמצעות טופס מתאים. את הטופס המלא יש לשחו לדוא"ל ganim@herzliya.muni.il או לפקס מס: 09-9705252 לידי המחלקה לגיל הרך חובה לציין את הכתובת או מספר הפקס אליו נוכל לשלוח את האישור לביטול. להורדת טופס ביטול רישום לגני הילדים אנא הקפידו למלא בטופס פרטים מדוייקים: שם הילדתאריך לידה (מלא) כתובת מגורי הילד בשנת הלימודים תש"פיש לצרף צילום של המסמכים הבאים:צילום תעודות זהות + ספח בו מופיע הילדחוזה שכירות/רכישה בכתובת החדשה

 
 
אגף החינוך
מרכז טפסים
חינוך לגיל הרך
חינוך יסודי
חינוך על יסודי
חינוך מיוחד
נגישות
תכניות ומרכזי חינוך
בריאות ופרט
המחלקה להסעים
ספריות
מידע להורים
ממשקים עירוניים
קהילת חינוך
צור קשר
למידה בחירום, או"ח
מינהלה ומזכירות
טפסים ותבניות לשימוש עובדי אגף החינוך

תגובות: -1
צפיות: -1
מניעת הטרדה מינית
תקנון על פי החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

תגובות: 0
צפיות: 0