יום ה', ה’ בכסלו תשע”ח
מרכז הלמידה העירוני מרחיב את תוכנית המורים הצעירים
 
 
צור קשר עם אגף החינוך
 
אתיקה ומוגנות ברשת
 
אירועים בעיר
 
נגישות בפורטל
מחלקת החשבות של אגף החינוך היא הגורם המקצועי שמרכז את כל ההיבטים הכלכליים ומנהליים באגף החינוך

מנהלת המחלקה וסגנית ראש אגף החינוך לנושאי מנהל וכספים אולגה לוקינסקי olgal@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705112 מפקחת כספית בבתי הספר ורכזת הניהול העצמי במוסדות החינוך איילה הראל ayalah@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705218 אחראית על הוצאות והתקשרויות כולל העסקת מורים בשעות אפקטיביותטל תגר TalT@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705108 מנהלת מדור הכנסותכולל אגרות חוץ, שכר לימוד מורים והחזרי נסיעות לתלמידיםרחל בן-נון Rachelb2@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705113 מנהלת חשבונות ואחראית על תחום גיל הרך תקווה סופיר Tikva@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705291 מנהלת חשבונותרווית סימני ravit@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705115 מנהלת חשבונותכרמית זילברברג Carmit@herzliya.muni.il טלפון: 09-9705284 שד' בן גוריון 22, שער העיר, הרצליה מידע על המחלקה המחלקה לחשבות באגף החינוך מסייעת בגיבוש מדיניות האגף תוך הנחיה והדרכה של כל הגורמים הרלוונטיים. המחלקה פועלת למקסם הכנסות ולנצל תקציב באופן מיטבי להרחבת סל השירותים בתחום החינוך עבור כל התושבים בעיר. בעלי התפקידים במחלקה הם בעלי השכלה רלוונטית, כלכלנים, מנהלי חשבונות ומפקחים, כולם בעלי ניסיון רב במערכת החינוך. תחומי האחריות של המחלקה כוח אדם תכנון ובקרה על שעות העסקה של סייעות, עובדי מנהל ומורים בבתי הספר החזר שכר לימוד למורים אישור ובדיקת דוחות נוכחות. גני ילדים ובתי הספר ליווי ופיקוח על הניהול הכספי של כל מוסדות החינוך בעיר אישור והעברת תקציבים ביצוע גביה של כספי הורים בגיל הרך ביצוע החזר של הוצאות נסיעה לתלמידים הזכאים ע"פ קריטריון מרחק על פי החוזר משרד החינוך. תקצוב הכנת תקציב, ניהול ובקרת תקציב רגיל ובלתי רגיל (תב"ר) ניהול התקשרויות ואישור תשלומים לספקים מתן שירותי ליווי וייעוץ בנושאים כספיים ותקציביים למחלקות האגף ולמוסדות החינוך בעיר מיצוי תקציבים ממשרדי ממשלה שונים ומקסום הכנסות מגורמי חוץ (משרדי ממשלה, אגרות תלמידי חוץ, דמי שכירות והתקשרויות וכו').

 
 
מחדש? בחינוך
מרכז הורים
מוסדות החינוך
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
למידה בחירום, או"ח
דרושים בחינוך
גנים יוצרים