יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
מוסדות חינוך
עשייה חינוכית
רישום לגן ובי"ס
תגובות: -1   צפיות: -1
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
תגובות: 0   צפיות: 217
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: -1   צפיות: -1
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0

מנהלת המחלקה וסגנית ראש אגף החינוך לנושאי מנהל וכספיםאולגה לוקינסקי olgal@herzliya.muni.il ☎ 09-9705112 מפקחת כספית בבתי הספר ורכזת הניהול העצמי במוסדות החינוךאיילה הראל ayalah@herzliya.muni.il ☎ 09-9705218 אחראית על הוצאות והתקשרויות כולל העסקת מורים בשעות אפקטיביותטל תגר TalT@herzliya.muni.il☎ 09-9705108 מנהלת מדור הכנסותכולל אגרות חוץ, שכר לימוד מורים והחזרי נסיעות לתלמידיםרחל בן-נון Rachelb2@herzliya.muni.il ☎ 09-9705113 מנהלת חשבונות ואחראית על תחום גיל הרך תקווה סופיר Tikva@herzliya.muni.il ☎ 09-9705291 מנהלת חשבונותרווית סימני ravit@herzliya.muni.il ☎ 09-9705115 מנהלת חשבונותכרמית זילברברג Carmit@herzliya.muni.il ☎ 09-9705284 בן גוריון 22, שער העיר, הרצליה

 
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 337