יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  הגיל הרך  |  חינוך יסודי  |  חינוך על יסודי  |  חינוך מיוחד  |  בריאות ופרט  |  רישום וטפסים  |  עיריית הרצליה  |  יצירת קשר  |  each  
מוסדות חינוך
חדש בעשייה חינוכית
רישום לגן ובי"ס
תגובות: 0   צפיות: 13
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
תגובות: 0   צפיות: 219
 
ביס לוותיקים
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 9
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
אגף החינוך, על כל מחלקותיו ,יפעל ליישום הגישה ההומניסטית בחינוך- באיכויות ההשכלה הרחבה, חשיבה ביקורתית, הגינות חברתית, אוטונומיה מחשבתית (אישית ובית ספרית), מימוש עצמי, רגישות וחינוך דמוקרטי.

השנה נעמיק את השימוש בטכנולוגיות ביעילות ,ככלי מחקר, ארגון, הערכה והעברת מידע. נעודד את היצירתיות וכושר המצאה, את החינוך לחשיבה יצירתית ותבונה יצירתית. בכלל זה, פיתוח תחום רחב של טכניקות יוצרות רעיונות (סיעור מוחות, עבודת צוות וכו'). על מנת לשפר ולמצות את המאמץ היצירתי , נכוון לפתיחות ואחריות כלפי נקודות השקפה חדשות ושונות, נאגד תשומות והיזון חוזר לעבודה, נעודד מקוריות וכושר המצאה, נכוון לחשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות, נחנך לחשיבה "מחוץ לקופסה"- אינדוקטיבית ודדוקטיבית, ובעיקר נכוון לחשיבה מערכתית תוך בניית מודלים פרקטיים לעשייה אמתית. בתוך מכלול הדברים כולם, נכוון לצמצום הפערים בין אוכלוסיות ברמה הפרקטית. בכלל זה, הקצאת משאבים תוספתיים, לבתי ספר, באמצעות מנגנון אוטומטי, שקוף ושוויוני. נרחיב את הפרוגרסיביות תוך מיקוד מאמץ במדדי הטיפוח החלשים ביותר בין השכבות השונות בתוך בתי הספר, על פי שכונות ורובעים. נשמור על ייחודיות אוכלוסיות מיוחדות (כגון: עולים חדשים, מחוננים, מצטיינים, חינוך מיוחד) ונקפיד על עקרון שוויון הזדמנויות בחינוך ומצוינות בחינוך. החזון החינוכי החזון החינוכי מתבסס על עשרה עקרונות מוביליםלחץ לצפייה במצגת המלאהשוויון הזדמנויות ומצוינות בחינוך.מוסדות חינוך רב תרבותיים ובינלאומיים 12 שנתיים.מיסוד החינוך לערכים וחינוך לבריאות – 12 שנתי.אינטגרציה בין מערכות פורמליות ובלתי פורמליות בחיבורים בלתי אמצעיים.חושבים ומיישמים פסיכו-פדגוגיה בל שכבות הגיל.חיזוק הקשר ושותפות בעשייה החינוכיים עם ההורים.קידום ופיתוח מיומנויות למידה בכלל ובתחום המדע והטכנולוגיה בפרט מגן ועד תיכון.מבנה חדשני של מוסדות החינוך כפורצי דרך בתחום המחקר והפיתוח.קהילות לומדות.איגום משאבים חכמים כרשת חינוכית אחת.הישגים והצלחות לכתבות המלאות לחצו כאן *אובייקט:each* סרטונים ומצגות

 
ד"ר יעקב נחום - ראש אגף החינוך (אודות)ד"ר יעקב נחום ב"שיחת הבוקר" בערוץ 13 [2018]סרטון - נאום בטקס מרקו פולו [2018]סרטון - כנס each מספר 1 [2018]מצגת - "החינוך לאן", החזון ועשרת העקרונות [2017]
סרטון Each City School חזון [2017]סרטון - חזון - רצפים בחינוך [2016]הרצליה מוציאה את הסלולריים מהכתהד"ר יעקב נחום בהרצאת TED על each
 
מינהלה ומזכירות
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות

תגובות: 1
צפיות: 352