יום ד', ו’ באב תשע”ח
דבר ראש אגף החינוך
ד"ר יעקב נחום
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
אתיקה ומוגנות ברשת
תגובות: 0   צפיות: 7
 
אירועים בעיר
תגובות: 0   צפיות: 0
 
נגישות בפורטל
תגובות: 0   צפיות: 128
אגף החינוך, על כל מחלקותיו ,יפעל ליישום הגישה ההומניסטית בחינוך- באיכויות ההשכלה הרחבה, חשיבה ביקורתית, הגינות חברתית, אוטונומיה מחשבתית (אישית ובית ספרית), מימוש עצמי, רגישות וחינוך דמוקרטי.

רקע כללי על ראש האגף מהנדס אוירונאטיקה וחלל בטכניון שבחיפה, עסק בתחומי המחקר והפיתוח בתעשייה הביטחונית בישראל. השתלב בעולם החינוך מתוך אידאולוגיה בהובלת המדעים והטכנולוגיה לצד מדעי הרוח וההשכלה הכללית במערכת החינוך ומתוך אמונה שכל תלמיד יכול ולא משאירים אף אחד מאחור. יעקב הקים, ייסד וניהל בשנת 2000 את התיכון החדש בהרצליה. בשנת 2013 התמנה למנהל המחלקה לחינוך על יסודי בעיריית הרצליה ובשנת 2016 נבחר להוביל ולנהל את אגף החינוך בעיר. חזון אגף החינוך בהרצליה ד"ר יעקב נחום - ראש אגף החינוך אגף החינוך, על כל מחלקותיו ,יפעל ליישום הגישה ההומניסטית בחינוך- באיכויות ההשכלה הרחבה, חשיבה ביקורתית, הגינות חברתית, אוטונומיה מחשבתית (אישית ובית ספרית), מימוש עצמי, רגישות וחינוך דמוקרטי. העשייה החינוכית תפעל באופן רציף ועקבי בכל מערכות החינוך, לעיצוב וטיפוח התלמידים, להיות אוהב אדם, אוהב עמו וארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, מכבד את הוריו ואת משפחתו, מכיר את לשונו, מכיר ומכבד את מורשתו של העם היהודי לדורותיו ואת זהותו התרבותית, ואת מורשתן וזכויותיהן של הקהילות השונות במדינת ישראל. מימוש, היעדים החינוכיים, יעברו כחוט השני לאורכו ולרוחבו של הרצף החינוכי ,מגן הילדים ועל לתיכון, בשותפות: הורים, נציגי משרד החינוך, מנהלים, מורים ותלמידים. השנה נתמקד, באופן מיוחד, בעבודה משותפת עם הורים, מנהלים, מורים ותלמידים בבניית רצפים בחינוך על כל המשמעויות. התכניות תבנינה על בסיס ה"אשכולות" - גנים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, בתי ספר תיכוניים, מתנ"סים, שירותים סוציאליים, תנועות נוער, שירותי דת, מערך בריאות ועוד. האגף יכוון לאיגום משאבים עירוניים כרשת חינוך עירונית אחת, תוך יצירת מערך אינטגרלי מובהק, בין מערכות בלתי פורמליות למערכות פורמליות, יצור פלטפורמה טכנולוגית ,מבוססת על עיקרון ה"רשת" כדי לחבר בין קהילות ורובעים- בינן לבין עצמן ובינן לקהילות אחרות וליצור קהילות לומדות [each]. כל המידע על רצפים בחינוך השנה נעמיק את השימוש בטכנולוגיות ביעילות ,ככלי מחקר, ארגון, הערכה והעברת מידע. נעודד את היצירתיות וכושר המצאה, את החינוך לחשיבה יצירתית ותבונה יצירתית. בכלל זה, פיתוח תחום רחב של טכניקות יוצרות רעיונות (סיעור מוחות, עבודת צוות וכו'). על מנת לשפר ולמצות את המאמץ היצירתי , נכוון לפתיחות ואחריות כלפי נקודות השקפה חדשות ושונות, נאגד תשומות והיזון חוזר לעבודה, נעודד מקוריות וכושר המצאה, נכוון לחשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות, נחנך לחשיבה "מחוץ לקופסה"- אינדוקטיבית ודדוקטיבית, ובעיקר נכוון לחשיבה מערכתית תוך בניית מודלים פרקטיים לעשייה אמתית. בתוך מכלול הדברים כולם, נכוון לצמצום הפערים בין אוכלוסיות ברמה הפרקטית. בכלל זה, הקצאת משאבים תוספתיים, לבתי ספר, באמצעות מנגנון אוטומטי, שקוף ושוויוני. נרחיב את הפרוגרסיביות תוך מיקוד מאמץ במדדי הטיפוח החלשים ביותר בין השכבות השונות בתוך בתי הספר, על פי שכונות ורובעים. נשמור על ייחודיות אוכלוסיות מיוחדות (כגון: עולים חדשים, מחוננים, מצטיינים, חינוך מיוחד) ונקפיד על עקרון שוויון הזדמנויות בחינוך ומצוינות בחינוך. עשרת העקרונות של הרצפים בחינוך עקרונות אלו מנחים את פיתוח תהליכי העבודה שוויון הזדמנויות ומצוינות בחינוך. מוסדות חינוך רב תרבותיים ובינלאומיים 12 שנתיים. מיסוד החינוך לערכים וחינוך לבריאות – 12 שנתי. אינטגרציה בין מערכות פורמליות ובלתי פורמליות בחיבורים בלתי אמצעיים. חושבים ומיישמים פסיכו-פדגוגיה בל שכבות הגיל. חיזוק הקשר ושותפות בעשייה החינוכיים עם ההורים. קידום ופיתוח מיומנויות למידה בכלל ובתחום המדע והטכנולוגיה בפרט מגן ועד תיכון. מבנה חדשני של מוסדות החינוך כפורצי דרך בתחום המחקר והפיתוח. קהילות לומדות.איגום משאבים חכמים כרשת חינוכית אחת. *אובייקט:חזון*

 
 
 
תבניות מסמכים ולוגו אגף החינוך ובתי ספר, דיווחים וטפסי שעות אפקטיביות