יום ג', ו’ בתשרי תשע”ח
 
מרכז הלמידה העירוני - פעילויות תשע"ח
 
צור קשר עם אגף החינוך
 
אתיקה ומוגנות ברשת
 
אירועים בעיר
 
נגישות בפורטל
התשלום עבור פעילויות הרשות לגנים העירוניים מתבצע באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי. התשלום מועבר ישירות לחשבות אגף החינוך.

>> עבור הורים שאין באפשרותם לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מצורפות בהמשך הנחיות מפורטות. לידיעתכם, הסברים בנושא התשלומים מצב קישור לאתר משרד החינוך/חוזר מנכ"ל משנת תשע"ה חינוך חובה מגיל 3- תשלומי הורים (לא התבצעו שינויים בחוזר מנכ"ל מתשע"ה ועד תשע"ז). סכום הגבייה בגנים משתנה מגן לגן בהתאם להחלטה וסיכום בכתב של וועד הורי הגן ומנהלת הגן. לאחר קבלת ההחלטות, מנהלת הגן שלחה טופס מקוון לחשבות אגף החינוך ובו סכומי התשלומים לאותו הגן, חתום על ידי מנהלת הגן וועד הורי הגן. בהחלטת וועד הורי גני הילדים בעיר (תשע"ה) נקבע כי עלות חוג תל"ן תהייה 160 ש"ח, נמוך מהסכום הנקוב בחוזר מנכ"ל (עד 199 ש"ח).יחד עם זאת התשלומים הינם ע"פ החלטה של וועד הורי הגן ומנהלת הגן בכפוף לחוזר מנכ"ל. מנהלת הגן תציג לוועד הורי הגן חשבוניות של תשלומי פעילויות רשות הורים, פעמיים עד סוף השנה. הנחיות לתשלום בגנים בהם מנהלת הגן/ועד הגן, גבו את מלוא הסכום עבור תשלומי פעילויות רשות - לא תתבצע גבייה. בגן בו הגבייה החלה ועדיין היא מתבצעת, עבור פעילויות הרשות (תל"ן, הזנה וכדומה), תמשיך הגבייה להתבצע באותו האופן מול מנהלת הגן. על כן, הגן לא יופיע באתר העירוני לתשלום. בגנים בהם יחלו החוגים לאחר הגבייה בפועל, ייגבה סכום של 80 ש"ח בלבד עבור כל חוג שהוא מחצית הסכום של עלות חוג תל"ן. הסכום הכולל לחוגי התל"ן יהיה מכפלת מספר החוגים בסכום של 80 ש"ח. בגנים בהם החלו החוגים אך לא התבצעה גבייה, יגבה סכום יחסי בהתאם למספר החודשים בהם התבצעו החוגים. הורים ששילמו עבור "ביטוח תאונות אישיות" סכום של 67.5 ש"ח במקום 49 ש"ח. יקבלו את ההפרש (18.5 ש"ח) במזומן ממנהלת הגן בהתאם לרשימה שתתקבל מחשבות אגף החינוך במהלך החודשים פברואר – אפריל 2016. במידה ותהא יתרת כספים בחשבון הגן, מכספי פעילויות הרשות שנגבו בסוף שנת הלימודים, מנהלת הגן תחזיר להורים את היתרה. שימו לב! בגנים שעדיין לא החלה עבורם גבייה עבור פעילויות רשות - יש לבצע תשלום באתר. לתשלום באתר הורים שאין באפשרותם לשלם באמצעות כרטיס אשראי התשלום יתבצע באמצעות 4 המחאות לחודשים ינואר, פברואר, מרץ, אפריל. בכל המחאה יש לרשום לפקודת: "עיריית הרצליה". בגב ההמחאה (בחלק האחורי) יש לרשום את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה של הילד מספר ת.ז. של הילד שם הגן בו לומד הילד כתובת למשלוח הקבלה את ההמחאות יש להעביר לגב' מרגלית שחר במחלקה לחינוך הגיל הרך ברחוב בן גוריון 14, הרצליה, קומה ראשונה. בימי ב' בלבד בשעות: בוקר 11:00-08:00 אחרה"צ 17:00-15:00 כל המידע יפורסם גם באתר האינטרנט העירוני בדף הפייסבוק העירוני בדף הפייסבוק של אגף החינוך בברכה, אגף החינוך הרצליה *אובייקט:counter*

 
 
מחדש? בתשע"ו
מרכז הורים
מוסדות החינוך
חינוך לגיל הרך  
חינוך יסודי  
חינוך על יסודי  
חינוך מיוחד  
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
המחלקה לבריאות
שבוע החינוך
למידה בחירום, או"ח
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך