יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
מרכז הלמידה העירוני מרחיב את תוכנית המורים הצעירים
 
 
צור קשר עם אגף החינוך
 
אתיקה ומוגנות ברשת
 
אירועים בעיר
 
נגישות בפורטל

17672 ילדים (כולל 510 תלמידי אולפנה צביה) 136 גנים (כולל חנ"מ) 30 בתי ספר (כולל חנ"מ)מוסדות החינוך לגיל הרך 3593 ילדי גנים 119 גנים מוסדות החינוך המיוחד 154 תלמידים 17 גני חינוך מיוחד 160 ילדי גנים ח"מ. 2 בתי ספר לחינוך מיוחד בתי הספר היסודיים 7428 תלמידים 15 בתי ספר בתי ספר על יסודיים 5827 תלמידים 13 בתי ספר לחצו לצפייה במבנה האגף וכל בעלי התפקידים

 
 
מחדש? בתשע"ו
מרכז הורים
מוסדות החינוך
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
המחלקה לבריאות
שבוע החינוך
למידה בחירום, או"ח
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך