יום ש', כז’ באב תשע”ז
 
 
 
השיבוץ בגני הילדים
 
דף מסרים להורים לקראת קיץ 2017
 
קיץ בתנועות הנוער
 
גלישה בטוחה באינטרנט

מנהל החינוך◄טפסים ולוגו - מנהל החינוך ובתי ספר ◄טפסים למוסדות החינוך לטיולים, שעת חירום ובטיחות סביבתית באתר משרד החינוך◄טפסים למנהלים ומזכירות - אזור סגור בסיסמה השאלת ספרים, שעות אפקטיביות, רישום◄מסמך וורד אגף החינוך כללי.docx בקרוב - לוגו בתי הספר גני ילדים רישום ושיבוץ ◄טופס ביטול רישום לגני ילדים ◄כתב הצהרה להורים פרודים או הורה עצמאי ◄תצהיר בהעדר ארנונה◄בקשה לאישור לימודי חוץ ◄טופס בקשה מיוחדת לרישום לגנים תשעח ◄טופס בקשת ערר חינוך יסודי רישום ושיבוץ ◄כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו או הורה עצמאי ◄טופס בקשת העברה לכיתה א - תשעח [לבי"ס אחר] ◄טופס בקשת העברה לכיתה ב-ו [לבי"ס אחר] ◄תצהיר בהעדר ארנונה טפסים כללים לבתי הספר◄אישור יציאה מביס [בקרוב] ◄אישור יציאה לטיול'פעילות מחוץ לבית הספר [בקרוב] ◄טופס פרטים אישיים לתלמיד [בקרוב] ◄אישור הסכמת הורים לפרסום תמונות או מידע באינטרנט [בקרוב] ◄טופס בקשה לסיוע בתשלומי הורים/מלגות [בקרוב] ◄הצהרת בריאות [בקרוב] ◄טופס בחירת חברים לכיתה א [בקרוב] יחידת הבריאות - נהלים וטפסים ◄נהלי הגשת בקשה לסייעת רפואית לילד◄טופס 101 - לעובדים חדשים ביחידה◄טופס המלצה לטיפול שיניים במכבי דנט◄נוהל שרותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים◄ספקים - טופס בקשת התקשרות עם יחידת הבריאות הרצליה◄חוזר משרד החינוך - שירותי בריאות לתלמידים בבתי הספר מ.ט.ר.ה - המרכז להוראה מתקנת ◄אבחון קשב וריכוז - שאלון להורים◄בקשה להנחה במערכת החינוך הרצליה ◄טופס למורים הפניה לאבחון - שאלון מורה.pdf הפניה לאבחון - שאלון מורה.docx ◄טופס למורים הפניית תלמיד למרכז להוראה מתקנת - מטרה החינוך המיוחד ניתן למצוא את כל המידע ב- חוזר מנכל, משרד החינוך ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטים מתוך האתר: בנספח 6 קיימים שאלוני הפניה לוועדות השמה בנספח 12 תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

 
 
מרכז הורים
"מה חדש?"
מוסדות החינוך
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
המחלקה לבריאות
שבוע החינוך
למידה בחירום, או"ח
מרכז משאבים
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך


סייעות רפואיות | גננות - גיל הרך | מנהלים יסודי | ילדים ונוער בסיכון | מועדון החמש | מינהל ומזכירות | סביבת רכזים | יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS