יום ו', ב’ באייר תשע”ז
 
 
 
 
פתיחה חגיגית בספטמבר 2018
 

מנהל החינוך◄טפסים ולוגו - מנהל החינוך ובתי ספר ◄טפסים למוסדות החינוך לטיולים, שעת חירום ובטיחות סביבתית - משרד החינוך בקרוב - לוגו בתי הספר גני ילדים רישום ושיבוץ ◄טופס ביטול רישום לגני ילדים ◄כתב הצהרה להורים פרודים או הורה עצמאי ◄תצהיר בהעדר ארנונה◄בקשה לאישור לימודי חוץ ◄טופס בקשה מיוחדת לרישום לגנים תשעח ◄טופס בקשת ערר חינוך יסודי רישום ושיבוץ ◄כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו או הורה עצמאי ◄טופס בקשת העברה לכיתה א - תשעח [לבי"ס אחר] ◄טופס בקשת העברה לכיתה ב-ו [לבי"ס אחר] ◄תצהיר בהעדר ארנונה יחידת הבריאות - נהלים וטפסים ◄נהלי הגשת בקשה לסייעת רפואית לילד◄טופס 101 - לעובדים חדשים ביחידה◄טופס המלצה לטיפול שיניים במכבי דנט◄נוהל שרותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים◄ספקים - טופס בקשת התקשרות עם יחידת הבריאות הרצליה◄חוזר משרד החינוך - שירותי בריאות לתלמידים בבתי הספר מ.ט.ר.ה - המרכז להוראה מתקנת ◄אבחון קשב וריכוז - שאלון להורים◄הפניית הורים להדרכה פסיכולוגית - שירות פסיכולוגי◄בקשה להנחה במערכת החינוך הרצליה◄טופס למורים הפנייה לאבחון - שאלון מורה (pdf) הפניה לאבחון שאלון למורה (קובץ וורד)◄טופס למורים הפניית תלמיד למרכז להוראה מתקנת - מטרה החינוך המיוחד ניתן למצוא את כל המידע ב- חוזר מנכל, משרד החינוך ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטים מתוך האתר: בנספח 6 קיימים שאלוני הפניה לוועדות השמה בנספח 12 תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

 
 
מידע להורים
"מה חדש?"
מוסדות החינוך
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
שרותי בריאות
למידה בחירום, או"ח
שעת חרום/אגף החינוך
מרכז משאבים
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך
 
 


גננות - גיל הרך | חשב חינוך | מנהלים יסודי | ילדים ונוער בסיכון | מועדון החמש | רישום על יסודי | סביבת רכזים | יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS