יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
מרכז הלמידה העירוני מרחיב את תוכנית המורים הצעירים
 
 
צור קשר עם אגף החינוך
 
אתיקה ומוגנות ברשת
 
אירועים בעיר
 
נגישות בפורטל

מנהל החינוך◄תבניות מסמכי וורד עם לוגו עיריית הרצליה ואגף החינוך ◄טפסים למוסדות החינוך לטיולים, שעת חירום ובטיחות סביבתית באתר משרד החינוך◄טפסים למנהלים ומזכירות - אזור סגור בסיסמה השאלת ספרים, שעות אפקטיביות, רישום בקרוב - לוגו בתי הספר גני ילדים רישום ושיבוץ ◄טופס ביטול רישום לגני ילדים ◄כתב הצהרה להורים פרודים או הורה עצמאי ◄תצהיר בהעדר ארנונה◄בקשה לאישור לימודי חוץ ◄טופס בקשה מיוחדת לרישום לגנים תשעח ◄טופס בקשת ערר בתי ספר כללי רישום ושיבוץ ◄ טופס בקשה לאישור לימודי חוץ◄ טופס בקשה לביטול רישום חינוך יסודי רישום ושיבוץ ◄כתב הצהרה להתחייבות להורים שאינם חיים יחדיו או הורה עצמאי ◄טופס בקשת העברה לכיתה א - תשעח [לבי"ס אחר] ◄טופס בקשת העברה לכיתה ב-ו [לבי"ס אחר] ◄תצהיר בהעדר ארנונה טפסים כללים לבתי הספר◄אישור יציאה מביס [בקרוב] ◄אישור יציאה לטיול'פעילות מחוץ לבית הספר [בקרוב] ◄טופס פרטים אישיים לתלמיד [בקרוב] ◄אישור הסכמת הורים לפרסום תמונות או מידע באינטרנט [בקרוב] ◄טופס בקשה לסיוע בתשלומי הורים/מלגות [בקרוב] ◄הצהרת בריאות [בקרוב] ◄טופס בחירת חברים לכיתה א [בקרוב] יחידת הבריאות - נהלים וטפסים ◄נהלי הגשת בקשה לסייעת רפואית לילד◄טופס המלצה לטיפול שיניים במכבי דנט ◄נוהל שרותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים◄חוזר משרד החינוך - שירותי בריאות לתלמידים בבתי הספר מ.ט.ר.ה - המרכז להוראה מתקנת ◄אבחון קשב וריכוז - שאלון להורים◄בקשה להנחה במערכת החינוך הרצליה ◄טופס למורים הפניה לאבחון - שאלון מורה.pdf הפניה לאבחון - שאלון מורה.docx ◄טופס למורים הפניית תלמיד למרכז להוראה מתקנת - מטרה החינוך המיוחד ניתן למצוא את כל המידע ב- חוזר מנכל, משרד החינוך ניתן להוריד את הטפסים הרלוונטים מתוך האתר: בנספח 6 קיימים שאלוני הפניה לוועדות השמה בנספח 12 תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה

 
 
מחדש? בתשע"ו
מרכז הורים
מוסדות החינוך
רישום ושיבוץ
תכניות בחינוך
הקשר הרב דורי
ספריות בתי הספר
שירותי פרט
המחלקה לבריאות
שבוע החינוך
למידה בחירום, או"ח
הערכה ומדידה בחינוך
דרושים בחינוך